logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W konkursie OPUS na liście dofinansowanych znalazł się projekt prof. dr hab. Joanny Karpińskiej z Wydziału Chemii UwB, pt. „Ocena wybranych roślin pływających jako efektywnych i proekologicznch czynników w oczyszczaniu wód i ścieków ze związków endokrynnie czynnych - badania kinetyki i mechanizmu biodegradacji". Celem projektu jest zbadanie, czy rośliny pływające takie jak wolfia bezkorzeniowa, azolla karolińska, spirodela wielokorzeniowa oraz rzęsa wodna mogą być wykorzystywane do usuwania niektórych mikrozanieczyszczeń organicznych ze ścieków komunalnych. Chodzi o związki tworzące zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę tzw. „endocrine disrupting compounds" (EDCs), które zaburzają równowagę hormonalną organizmów wodnych, czego skutkiem są np. zjawiska feminizacji żab lub ryb. NCN przyznał na ten projekt 867 900 zł.

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona