logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Projekt prof. Marka Konarzewskiego pt, Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego opiera się na pomyśle, żeby ... 'zaprojektować eksperymenty naśladujące mechanizmy ewolucji, w tym te, które doprowadziły do wzrostu złożoności mózgu, opłaconej zwiększeniem kosztów jego utrzymania'.

Natomiast celem projektu mgr Diany M. Bobrowskiej pt. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna samoorganizujących się kopolimerów oraz ich potencjalne zastosowanie w organicznych ogniwach fotowoltaicznych jest zaprojektowanie organicznego ogniwa fotowoltaicznego o takiej konstrukcji, która pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych parametrów fizykochemicznych i wysokich jego wydajności.
Łączny koszt finansowania to ok. 931 tys. złotych.

Gratulujemy!!!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona