logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Mgr Izabela Kurowska, doktorantka z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, znalazła się w gronie stypendystów prestiżowego stypendium Eiffel Excellence. W ramach stypendium odbędzie ona roczny staż na Uniwersytecie im. Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja).

Mgr Kurowska jest słuchaczką II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją pracę doktorską realizuje w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej pod kierunkiem dwóch promotorów: dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej, prof. UwB oraz prof. Mathiasa Destarac z Uniwersytetu im. Paula Sabatiera w Tuluzie.

Eiffel Excellence jest prestiżowym programem stypendialnym francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

W tym roku przyznane zostały 347 programy stypendialne: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Z listą laureatów można zapoznać się na stronie internetowej:  https://www.campusfrance.org/en/recipients-of-the-eiffel-excellence-scholarship-program-for-2021

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona