logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

Absolwent  kierunku JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą środowiska, ekologii i ochrony przyrody pozwalającą na zrozumienie globalnych zmian w nim zachodzących, zagrożeń wynikających z funkcjonowania i działalności człowieka oraz innych czynników wpływających na bezpieczeństwo ekologiczne. Będzie znał nowoczesne metody badań środowiska, nabędzie umiejętność ich wykorzystania  do monitoringu stanu środowiska i interpretacji uzyskanych wyników oraz podejmowania decyzji mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom. W czasie studiów będzie miał możliwość poznania aspektów prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Uzyska także wiedzę o alternatywnych źródłach energii przyjaznych środowisku. Pozna zasady zrównoważonego rozwoju i będzie potrafił je zastosować w praktyce.

 

Absolwent kierunku JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA będzie mógł pracować w:

- specjalistycznych laboratoriach instytucji monitorujących i nadzorujących stan środowiska (np. WIOŚ, Sanepid, IMGW, RDOŚ),

-  instytucjach samorządowych oraz urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną środowiska,

- urzędach miejskich, urzędach gminy, zakładach gospodarki komunalnej,

- firmach wykonujących ekspertyzy środowiskowe oraz promujących walory czystego środowiska w ramach własnej działalności gospodarczej,

-  przedsiębiorstwach jako specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem,

- zakładach przemysłowych,

- organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona