logo_smalluwb_img_mobileszukaj

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
serdecznie zaprasza na wykład
pt.: "Paramagnetyczne nanografeny: w poszukiwaniu funkcjonalnych materiałów organicznych opartych o wysoce zdelokalizowane rodniki Blattera", który wygłosi dr Paulina Bartos
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 12.15 w auli 2003
Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K

Abstrakt:
Otwarto-powłokowe organiczne molekuły stają się coraz częściej ważnymi elementami  strukturalnymi zaawansowanych materiałów funkcjonalnych badanych pod kątem ich praktycznego  wykorzystania w elektronice organicznej, spintronice oraz przechowywaniu danych i energii. Szczególne zainteresowanie wśród trwałych rodników budzi 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazyn-4-yl (rodnik Blattera, 1) charakteryzujący się między innymi znaczną π-delokalizacją spinu, wąskim oknem elektrochemicznym (1.2 V), oraz szerokim pasmem absorpcji w zakresie światła widzialnego. Ze względu na gwałtownie rosnące zainteresowanie tym rodnikiem w kontekście zaawansowanych materiałów, w ostatnich latach, szczególnie ważny jest rozwój metod syntetycznych prowadzących do tego systemu.

W ciągu ostatnich lat w naszym Zespole opracowano metody syntetyczne konieczne do otrzymywania planarnych rodników Blattera 2 – 5. Odkrycie to dało dostęp do kilkudziesięciu nowych pochodnych i otworzyło możliwości dalszej eksploracji badań nad sfunkcjonalizowanym rodnikami benzo[e][1,2,4]triazyno-4-ylowymi, zwłaszcza ze względu na ich właściwości magnetyczne w kontekście zastosowań związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji. Przedstawione zostaną nowe osiągnięcia w zakresie otrzymywania rodników Blattera i ich skondensowanych pochodnych 6, a także ich właściwości (E-Chem, UV, EPR).

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona