logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Serdeczne gratulacje składamy na ręce Profesora Krzysztofa Winklera, kierownika Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt pod tytułem „Nowe kierunki w tworzeniu aktywnych polimerów redoks zbudowanych z fulerenów i różnych komponentów zawierających metale przejściowe” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 22 w kwocie 1 454 700 zł.

W opisie projektu Profesor Winkler przypomina, że ciągły postęp technologiczny stawia przed nauką wyzwania. Chodzi o poszukiwanie nowych materiałów, które powinna cechować m.in. duża trwałość, czy możliwość ich wszechstronnego zastosowania technologicznego. Cechy takie posiadają materiały węglowe. Postęp w dziedzinie tworzenia nowych struktur węglowych zapoczątkowało odkrycie fulerenów. Charakteryzuje je m.in. wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienie. Badania obejmować będą zarówno znane i opisane w literaturze kompleksy fulerenów oraz metali przejściowych jak również nowe układy makromolekularne.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona