logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 13 listopada na Wydziale Chemii UwB odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku. Uniwersytet reprezentowany był przez zespół dziekański Wydziału: prof. Joannę Karpińską, dziekana Wydziału, dr hab. Anetę Petelską, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia i rozwoju, dr hab. Beatę Kalską-Szostko – prodziekan ds. nauki oraz prof. dr hab. Beatę Godlewską-Żyłkiewicz i dr Elżbietę Wołyniec. Ze strony OUM w spotkaniu uczestniczyli mgr Mirosław Wnorowski – p.o. dyrektora OUM, mgr Zdzisław Wąsowicz oraz mgr Joanna Potrykus. Zakres współpracy obejmuje szereg działań, m. in. organizację wspólnych seminariów i wykładów dotyczących nowych norm, przepisów technicznych, technik i technologii metrologicznych mających na celu zapoznanie studentów i pracowników UwB z działalnością ustawową OUM, jak również z problemami szeroko pojętej metrologii, prowadzenie badań naukowych. Dzięki tej umowie chętni studenci Wydziału Chemii będą mieli możliwość odbycia obowiązkowych praktyk w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku lub w którymś z oddziałów zamiejscowych. Za nadzór nad realizacja umowy ze strony Uniwersytetu odpowiada prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, zaś ze strony OUM mgr Zdzisław Wąsowicz.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona