logo_smalluwb_img_mobileszukaj

28 kwietnia na Wydziale Chemii UwB stał pod znakiem warsztatów naukowych "Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników".

Gościliśmy naukowców z różnych ośrodków akademickich, m. in. z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się również przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego z ExploRNA Therapeutics oraz Celon Pharma S.A.

Wydarzenie zostało podzielone na 2 części, w sesji rannej zostały wygłoszone 3 wykłady:
🔬„TERMOWRAŻLIWE NOŚNIKI LEKÓW – SYNTEZA I BADANIA FIZYKOCHEMICZNE” - dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB
🔬„METODY FOTOCHEMICZNE NIEZBĘDNE W CHEMICZNEJ PRAKTYCE LABORATORYJNEJ - PRAKTYCZNY PRZEWODNIK” - dr Elżbieta Regulska
🔬„METODY CHIRALOPTYCZNE W BADANIACH STEREOCHEMICZNYCH AKTYWNYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH (API)” - dr inż. Marcin Górecki

Po lunch uczestnicy wrócili na 4 szkolenia z metod spektroskopowych:
Szkolenie A – „Badanie czystości optycznej enancjomerów metodą polarymetryczną”/Polarymetr – dr Michał Sienkiewicz
Szkolenie B – „Pomiary widm elektronowego dichroizmu kołowego aktywnych substancji farmaceutycznych w roztworach”/Spektrometr dichroizmu kołowego (CD) – dr inż. Marcin Górecki
Szkolenie C – „Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji metodą fluorymetryczną”/Spektrofluorymetr – mgr Dawid Szymczuk
Szkolenie D – „Turbidymetria jako metoda wyznaczania krytycznej temperatury rozpuszczalności”/Spektrofotometr UV/Vis/NIR – mgr Paweł Misiak

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu firmy ABL&E-JASCO Polska.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona