logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2021/2022:

Rejestracja elektroniczna: 23.02. – 24.02.2022 r. (wymagane dokumenty: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 25.02.2022 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8271, -8412, -8391

W semestrze letnim proponujemy tylko wykłady z biologii oraz wykłady i konwersatoria z chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022:

 

Rejestracja elektroniczna: 29-30 września 2021 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 1 października 2021 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8391 

W semestrze zimowym proponujemy wykłady i konwersatoria z biologii oraz chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021:

Rejestracja elektroniczna: 24.02. – 25.02.2021 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 26.02.2021 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8391 

W semestrze zimowym proponujemy tylko wykłady z biologii oraz chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021:

Rejestracja elektroniczna: 30.09. – 01.10.2020 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 02.10.2020 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8271, -8412, -8391 

W semestrze zimowym proponujemy tylko wykłady z biologii oraz chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

Rejestracja elektroniczna: 11-12.02.2020 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Przyjmowanie dokumentów: 13.02.2020 r. (od godziny 8:00 do godziny 13:30, pokój 1012 Wydział Biologii), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 14.02.2020 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, 745 7126

 

W semestrze letnim proponujemy wykłady, konwersatoria i zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii (Wykaz proponowanych zajęć na Wydziale Chemii, wykaz proponowanych zajęć na Wydziale Biologii).

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3: Biologia, Chemia)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4 Chemia)

Klauzula informacyjna AMB

 


Akademia Młodego Badacza na Wydziale Chemii zaprasza dnia 21 stycznia 2020 r. uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne. - (Fotorelacja i opis w aktualnościach)

Plan zajęć (21 styczeń 2020 r.):

Godzina 8:00 – 9:30 Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, wykład, dr hab. Piotr Wałejko (sala 2008)

Godzina 9:40 – 11:00 Spektrometria mas, wykład, dr Michał Sienkiewicz, (Sala Rady Wydziału parter)

Godzina 11:10 – 13:40 Laboratorium część I, dr. Katarzyna Mielech – Łukasiewicz oraz dr. Marta Hryniewicka, sala 3029

 1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
 2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
 3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
 4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
 5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
 6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

Godzina 14:00 – 15:30 Krystalografia, wykład, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

Godzina 15:30 – 17:00 Laboratorium część II - samodzielna jakościowa analiza wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności z powodu ograniczonej liczby miejsc na laboratorium, salach seminaryjnych i komputerowych tel. 085 738 80 74.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020:

Rejestracja elektroniczna: 26-29.09.2019 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Przyjmowanie dokumentów: 30.09.2019 r. (9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00, pokój 1014), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 01.10.2019 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

W semestrze zimowym proponujemy wykłady, konwersatoria i zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB


 

Wręczenie certyfikatów 17.06.2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2018/2019:

Rejestracja elektroniczna: 08-12.02.2019 r. - należy przysłać wypełniony Załącznik 1

Przyjmowanie dokumentów: 13-14.02.2019 r.: w godzinach 12:00 - 15:00 (pokój 1014), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 15.02.2019 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

W semestrze letnim proponujemy wykłady, konwersatoria i zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019:

 

Rejestracja elektroniczna: 24-25.09.2018 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Przyjmowanie dokumentów: 26-27.09.2018 r. (od godziny 12:00 do godziny 15:00, pokój 1014), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 28.09.2018 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 


 

Uroczyste wręczenie certyfikatów pierwszym absolwentom Akademii Młodego Badacza odbędzie się 14.02.2018 r. o godz. 13:00 w sali 1007 Instytutu Chemii przy ul. K. Ciołkowskiego 1K.

Podczas uroczystości  Pan prof. dr hab. Ryszard Łaźny wygłosi wykład  pt. „Jak prowadzić badania z chemii oraz jak studiować chemię”.

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2017/2018:

 

Rejestracja elektroniczna: 01-06.02.2018 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Przyjmowanie dokumentów: 07.02.2018 r., (od godziny 9:00 do godziny 15:00, pokój 1012), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 09.02.2018 r.

 

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć - semestr letni

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

 


 

Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne w dniu 22 stycznia 2018 r.

Plan zajęć:

 22 styczeń 2018 r.:

Godzina 8:00 – 9:20 - wykład Spektrometria mas, dr Michał Sienkiewicz, sala 2003

Godzina 9:30 – 11:00 - wykład Krystalografia, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

Godzina 11:10 – 13:40 - Laboratorium część I, dr Katarzyna Mielech – Łukasiewicz, dr Marta Hryniewicka, sala 3012

 1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
 2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
 3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
 4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
 5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
 6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

Godzina 14:00 – 15:25 - Laboratorium część II - samodzielna analiza jakościowa wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

Godzina 15:30 – 17:00 - wykład Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, dr Piotr Wałejko, sala 2003

 


 

Akademia Młodego Badacza zaprasza uczniów zakwalifikowanych do I etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady o następującej tematyce:

 

Krystalografia - dr Sławomir Wojtulewski,  18 listopada 2017 r. godzina 10:00-12:00, sala 2001 lub 2006

Spektrometria mas - dr Michał Sienkiewicz, 18 listopada 2017 r., godzina 12:15-14:15, sala 2001 lub 2006

Spektroskopia w podczerwieni - dr Piotr Wałejko, 20 listopada 2017 r., godzina 11:30-13:00, sala Rady Wydziału  1007

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - dr Piotr Wałejko, 20 listopada 2017 r., godzina 13:15-14:45, sala Rady Wydziału (1007).

 


 

Akademia Młodego Badacza (AMB) została utworzona decyzją Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, uchwała nr 30/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Swoją działalność rozpocznie od roku akademickiego 2017/2018.

Jest to program edukacji biologiczno-chemicznej uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB.

W ramach Akademii Młodego Badacza oferujemy m.in.: wykłady popularno-naukowe, warsztaty laboratoryjne, zajęcia studenckie przewidziane programem studiów na danym kierunku, warsztaty olimpijskie z biologii i chemii.

 

Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września 2017 r.

 

Rekrutacja odbywać się będzie na każdy semestr oddzielnie. Kandydaci na studentów AMB mogą wybrać maksymalnie 4 rodzaje zajęć w semestrze, na który się rekrutują.

Możliwe są dwie formy zaliczenia semestru, do wyboru przez studentów AMB:

 1. Certyfikat uczestnictwa – wydany zostanie na podstawie obecności na zajęciach,
 2. Certyfikat ukończenia – wydany zostanie po uzyskaniu zaliczenia na ocenę poszczególnych zajęć.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

 

Rejestracja:  18 – 20.09.2017 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Wstępne informacje o przyjęciu do AMB: 22.09.2017 r.

Składanie dokumentów:  25 – 26.09. 2017 r. (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 28.09.2017 r.

 

Kontakt:

e-mail: studenci.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Do pobrania:

Regulamin Akademii Młodego Badacza


Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona