logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2021/2022:

Rejestracja elektroniczna: 23.02. – 24.02.2022 r. (wymagane dokumenty: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 25.02.2022 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8271, -8412, -8391

W semestrze letnim proponujemy tylko wykłady z biologii oraz wykłady i konwersatoria z chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022:

 

Rejestracja elektroniczna: 29-30 września 2021 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Ogłoszenie wyników: 1 października 2021 r.

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8105, -8391 

W semestrze zimowym proponujemy wykłady i konwersatoria z biologii oraz chemii, wykaz zajęć w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

 

Do pobrania:

Regulamin Akademii Młodego Badacza


Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona