logo_smalluwb_img_mobileszukaj

       

       

CHEMIA KRYMINALISTYCZNA i SĄDOWA II stopnia
Jedyny taki kierunek w Polsce - tylko na Uniwersytecie w Białymstoku!!!

Zostań mistrzem kryminalistyki, rozwiązuj prawdziwe zagadki kryminalne! Dzięki naszym studiom magisterskim trafisz do najlepszych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce!

 

Dlaczego nasze studia są wyjątkowe?

Chemia kryminalistyczna i sądowa to nie tylko jedyny taki kierunek studiów magisterskich w Polsce. Przede wszystkim to studia „uszyte na miarę potrzeb gospodarki”, przygotowane przy aktywnym udziale pracodawców. Ich nowatorska formuła została stworzona we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji i Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów w całości prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców oraz zajęć specjalistycznych w najwyższej klasy laboratoriach, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wzbogacone zostały o dodatkowy sprzęt i materiały, specjalnie na potrzeby tego kierunku. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody takie jak praca projektowa czy burza mózgów dzięki którym studenci rozwijają umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

Czego nauczysz się podczas studiów?

Program studiów łączy laboratoryjną analizę materiałów dowodowych z wiedzą z zakresu toksykologii, kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego. Nauczysz się m.in. jak analizować materiały dowodowe na obecność substancji narkotycznych i leków. Będziesz badać materiał biologiczny zebrany na miejscu przestępstwa, współpracować z lekarzami specjalistami medycyny sądowej oraz wykonywać analizy kryminalistyczne. Zajęcia z praktykami pozwolą uzyskać wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego. Prace magisterskie mają charakter eksperymentalny i realizowane są na Wydziale Chemii, Wydziale Biologii oraz w Zakładzie Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Studenci prowadzą badania autentykacji dzieł sztuki, wyrobów jubilerskich zawierających bursztyn i perły oraz miodów naturalnych i suplementów diety. Prowadzą również fascynujące badania entomologiczno-kryminalne, poznawane są procesy biologiczne i możliwości ich wykorzystania w praktyce śledczej i medyczno-sądowej.

PLAN STUDIÓW

Kto może studiować CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ I SĄDOWĄ?

Studia mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także jednolitych magisterskich następujących kierunków:
chemia, chemia kryminalistyczna, chemia sądowa, technologia chemiczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, nanotechnologia, analityka chemiczna, farmacja, chemia i toksykologia sądowa, analityka medyczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, fizyka, fizyka medyczna.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu CHEMII KRYMINALISTYCZNEJ I SĄDOWEJ ?

Po uzyskaniu stopnia magistra na naszych studiach, jako chemik sądowy i kryminalistyczny, będziesz mógł pracować:

- w najlepszych laboratoriach kryminalistycznych policji, w laboratoriach celnych, badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,

- jako biegły o specjalności kryminalistyczne badanie śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (np. daktyloskopia, mechanoskopia, ekspertyza dokumentów, badania chemiczne, fizykochemiczne i komputerowe) - po ukończeniu szkoleń specjalistycznych.

- w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami analitycznymi, wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych, chemicznych i pokrewnych.

 

Ważne!!!

Po ukończeniu studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w zakresie chemii.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku – sprawdź, gdzie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Czekamy na Ciebie!!!

Kierunek został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Praca magisterska zrealizowana w roku akademickim 2019/20 studentki kierunku Chemia Kryminalistyczna i Sądowa została wyróżniona przez Kapitułę Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla IES w Krakowie

Studenci kierunku Chemia Kryminalistyczna i Sądowa w trakcie zajęć z Entomologii Sądowej

 

Studenci kierunku Chemia Kryminalistyczna i Sądowa w trakcie zajęć z Technik Kryminalistycznych

Nasi absolwenci o nas:
Jestem absolwentką kierunku Chemia Kryminalistyczna i Sądowa i uważam, że studia świetnie przygotowały mnie do pracy w laboratorium. Moim zdaniem największym atutem tego kierunku jest kadra, która składa się z ludzi, którzy na co dzień pracują w Policji, KAS oraz znakomitych wykładowców akademickich. Dzięki nim zostaliśmy zapoznani z wieloma zagadnieniami dotyczącymi nie tylko chemii, ale również nauk stosowanych w kryminalistyce, takich jak toksykologii i entomologii. Praktycy z Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Białymstoku wprowadzili nas w świat technik kryminalistycznych tj. daktyloskopii, informatyki śledczej, analizy dokumentów oraz zabezpieczania i dokumentowania śladów. Pracownicy podlaskiej KAS zapoznali nas z podstawami kryminologii oraz wieloma aspektami prawnymi dotyczącymi m. in. sporządzania dowodu z opinii biegłego, prawa karnego procesowego i autentykacji produktów. Wszystko to  znacznie ułatwiło mi znalezienie pracy.

Mgr Magdalena Grodzka

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona