logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia II stopnia na kierunku Chemia umożliwią Ci zdobycie szerokiej wiedzy chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod oceny jakości produktów, analizy właściwości fizykochemicznych z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekologicznych zalecanych przez instytucje międzynarodowe. Poznasz zasady pracy w laboratorium, zdobędziesz ugruntowaną wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii, a specjalistyczną z wybranego przez siebie obszaru chemii oraz umiejętność rozwiązywania problemów naukowych.

Kto może studiować CHEMIĘ?

Studia mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także jednolitych magisterskich następujących kierunków należących do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki chemiczne), medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu), inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna).

Dlaczego nasze studia są wyjątkowe?

Program studiów II stopnia został zmodyfikowany dzięki projektowi Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu (umowa nr POWR.03.05. 00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 roku) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Na II stopniu studiów na kierunku CHEMIA uruchamiamy trzy niezwykle ciekawe specjalizacje:

 • Analityka chemiczna
 • Synteza i analiza związków organicznych
 • Chemia bio- i makromolekularna
   

Dodatkowo studenci będą mogli wybrać Moduł dydaktyczny w ramach którego zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu kierunku CHEMIA?

Nasi absolwenci:

 - pracują w laboratoriach:

 • Polskiej Akademii Nauk
 • Policji
 • Izby Celnej
 • Sanepidu
 • Inspektoratu Weterynarii
 • Instytutu Ochrony Roślin
 • Polmosu
 • Browaru
 • w innych laboratoriach chemicznych

- są przedstawicielami firm farmaceutycznych

- wykonują zawód nauczyciela

 

W ramach specjalności oferujemy także liczne przedmioty do wyboru
Zobacz również: PLAN STUDIÓW


Ważne!!!

Po ukończeniu studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w zakresie chemii.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku sprawdź, gdzie

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 Czekamy na Ciebie!!!

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona