logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Why is it worth studying with us?

ZAREJESTRUJ SIĘ

DOSKONAŁA KADRA NAUKOWA

Wydział Chemii UwB jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Posiada doskonale wykwalifikowaną kadrę naukową.

    

 

KOMFORT STUDIOWANIA

Na naszych studentów czekamy w nowoczesnym Kampusie w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1K.

Posiadamy nowoczesną infrastrukturę z wygodnymi salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz pracowniami komputerowymi i laboratoriami dostosowanymi do potrzeb dydaktycznych. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.

    

 

Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę umożliwiają opanowanie podstawowych metod badawczych z zakresu chemii polimerów, chemii bio- i makromolekularnej, analityki chemicznej, chemii związków organicznych, chemii kryminalistycznej i sądowej.

  

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Studia na Wydziale Chemii umożliwią Ci zdobycie szerokiej wiedzy chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod oceny jakości produktów, analizy właściwości fizykochemicznych z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekologicznych zalecanych przez instytucje międzynarodowe. Poznasz zasady pracy w laboratorium, zdobędziesz ugruntowaną wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii, a specjalistyczną z wybranego przez siebie obszaru chemii oraz umiejętność rozwiązywania problemów naukowych.

Absolwenci kierunków oferowanych przez Wydział Chemii będą przygotowani do podjęcia pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Nowe programy studiów zostały utworzone lub zmodyfikowane zgodnie z wymaganiami rynku pracy, pod kątem zdobycia przez naszych Studentów praktycznych umiejętności, przy udziale pracodawców, m.in. z: Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku, Wodociągów Białostockich.

Podczas studiów I stopnia można wybrać interesujący Cię blok specjalnościowy: chemia kryminalistyczna, chemia medyczna, chemia nanomateriałów, chemia kosmetyczna, chemia (o profilu ogólnym).

Program studiów II stopnia został zmodyfikowany dzięki projektowi Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu (umowa nr POWR.03.05. 00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 roku) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dodatkowo studenci II stopnia kierunku Chemia będą mogli wybrać Moduł dydaktyczny w ramach którego zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Studenci mogą rozwijać zainteresowania w Kole Naukowym Chemików (FB). Dzięki takiej aktywności wymieniają się doświadczeniami, mogą uczestniczyć w ogólnopolskich szkołach, seminariach oraz sympozjach naukowych.

  

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona