logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej - studia stacjonarne I i II stopnia, rok akademicki 2022/2023

 

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.08-15.09.2022 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

16.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

20.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

21.09.2022 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

22.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

23.09.2022 r.

do godz. 13.00

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

26.09.2022 r.

od godz. 14.30

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona