logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Systemem stypendialnym objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymywać będą stypendia w następującej wysokości:

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto,
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto.

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

 

Komunikat Rektora w sprawie stypendiów doktoranckich w Szkołach Doktorskich

 

Inne stypendia:

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1

Stypendia w ramach NCN

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona