logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W roku 2013 powołana została Fundacja im. Mieczysława Mąkoszy, mająca na celu wspomaganie rozwoju młodych naukowców. Fundacja została założona Prof. Mieczysława Mąkoszę, Laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2012, który przeznaczył na ten cel połowę swojej Nagrody. Fundacja przyznaje jedną nagrodę (12 tys. zł) rocznie dla młodego (poniżej 36 lat), samodzielnego naukowca, prowadzącego badania w dziedzinie chemii organicznej.

Nowa inicjatywa skierowana do studentów:

W roku bieżącym Zarząd Fundacji postanowił rozszerzyć zakres nagród i – dodatkowo – ufundował pięciomiesięczne stypendium stażowe w wysokości 2 tys. zł. miesięcznie dla wybitnych studentów chemii czwartego i piątego roku studiów, którzy chcieliby odbyć staż w Instytucie Chemii Organicznej, PAN w Warszawie.

Plakat

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona