logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Fizyki, Dziekan Wydziału Chemii,  Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Białostocki Oddział PTCh-em serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wykład: Klimat, energetyka…i zdrowy rozsądek, który wygłosi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku na Wydziale Fizyki UwB (aula 2011) we wtorek 13 października o 13:15.

 

Klimat, energetyka … i zdrowy rozsądek
Ludwik Dobrzyński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock, A.Sołtana 7
l.dobrzynski@ncbj.gov.pl

 

Streszczenie

Żyjemy w epoce głębokich kontrowersji wynikających głównie z wpływu polityki na naukę i zamętu stwarzanego przez liczne, sprzeczne ze sobą doniesienia naukowe. Do takich „kontrowersyjnych” problemów należy ocieplenie klimatu, energia jądrowa, wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie, a zupełnie ostatnio kwestia „odporności stadnej” w związku z COVID-19.

W wykładzie skupię się na energetyce. Społeczeństwa, wskutek odpowiedniej propagandy, fascynują  się tzw. energią odnawialną, która w odbiorze społecznym jest naturalnym dobrem ludzkości. Przyczyną takiego odbioru jest m.in. paradygmat dotyczący wpływu człowieka na zmiany klimatyczne (ocieplanie klimatu), które mogą doprowadzić do licznych katastrof na Ziemi, śmiertelnie zagrażających ludzkości. Jeśli tak, to  naturalną reakcją jest  strach, ten zaś nie jest najlepszym doradcą w podejmowaniu decyzji  istotnych dla ludzi. Chciałbym  przedstawić kilka faktów, które każą nam włączyć tzw. zdrowy rozsądek i przynajmniej spróbować zrewidować swoje poglądy na bodaj najistotniejszy problem ludzkości, jakim jest zapewnienie jej dostatecznej energii do przetrwania i rozwoju.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona