logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza z dniem 19. IX. 2022 konkurs na 6 projektów badawczo-rozwojowych dla doktorantów studiów doktoranckich kierunek chemia, słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych oraz dla młodych naukowców (spełniających definicję art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655) zatrudnionych na Wydziale Chemii w ramach projektu ”Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego” finansowanego z programu Nauka dla Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie do 25000 zł na projekt badawczo-rozwojowy w zakresie nauk chemicznych realizowanych wspólnie przez doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Chemii kierunek chemia i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych, młodych naukowców (zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655) zatrudnionych na Wydziale Chemii UwB z przedstawicielami podmiotów społeczno-gospodarczych.

Regulamin Konkursu

Harmonogram konkursu

Działania organizacyjne w ramach konkursu

Konkurs nr I

Ogłoszenie konkursu

19. IX. 2022

Przyjmowanie wniosków

Do 28.X.2022

Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej

Do 7 dni od daty końcowej przyjmowania wniosków

Odwołania

Do 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej

Ogłoszenie listy beneficjentów konkursu

Do 5 dni od zakończenia przyjmowania odwołań

Realizacja projektów wyłonionych w konkursie

W ciągu 12 miesięcy od otrzymania finansowania

Złożenie raportów i rozliczenia projektów

Do 2 tygodni od zakończenia projektu

Raport Komisji z oceny merytorycznej zrealizowanych projektów

Do 4 tygodni od daty złożenia raportów

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona