logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków”. Realizowanego w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej i polimerów.

 

Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta
 

Wymagania:

- tytuł magistra chemii lub technologii chemicznej

- doświadczenie w syntezie organicznej lub syntezie polimerów i obliczeniach teoretycznych z zastosowaniem eksperymentu

- biegła znajomość języka angielskiego

- umiejętność pracy zespołowej

- deklaracja podjęcia studiów doktoranckich z zakresu chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Opis zadań:

Temat badań: Polimery termoczułe na bazie związków naturalnych.

Synteza organiczna nowych monomerów, czynników przeniesienia łańcucha oraz polimeryzacje z zastosowaniem techniki RAFT.

Analiza fizykochemiczna związków organicznych oraz polimerów z wykorzystaniem FT-IR, NMR, Ramana, TGA, DSC, GPC, UV-Vis, SEM, TEM i innych.

Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2017-07-14 00:00

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Biologiczno-Chemicznym na rok akademicki 2017/2018.

Stypendium naukowe doktoranckie:1900 zł miesięcznie

Data rozpoczęcia prac w projekcie: październik 2017

Maksymalny okres pobierania stypendium – 27 miesięcy (możliwość wcześniejszego zatrudnienia na umowę cywilno-prawną)

 

W ramach projektu przewidziany jest przynajmniej 3 miesięczny staż naukowy w renomowanym ośrodku zagranicznym.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej następujących dokumentów:

- Życiorys (CV) z listem motywacyjnym
- Listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych oraz konferencji.
 

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: agawilczuwb@gmail.com

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 24 lipca 2017 r..

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28 lipca 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona