logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „"Dwa w jednym" - nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku” Realizowanego w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej, Katedry Chemii Organicznej, Wydziału Chemii, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 2 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej i polimerów.

 

Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta
Wymagania:

Tytuł magistra chemii lub technologii chemicznej; doświadczenie w syntezie organicznej lub/i syntezie polimerów; biegła znajomość języka angielskiego; umiejętność pracy zespołowej.

Kandydaci muszą być przyjęci do szkoły doktorskiej lub posiadać statut doktoranta w Polsce.

 

Opis zadań:

Temat badań: Polimery zawierające pochodne lipidów za znacznikami fluorescencyjnymi.

Synteza organiczna nowych monomerów, czynników przeniesienia łańcucha oraz polimeryzacje z zastosowaniem techniki RAFT.

Analiza fizykochemiczna związków organicznych oraz polimerów z wykorzystaniem FT-IR, NMR, Fluorymetrii, DLS, TGA, DSC, GPC, UV-Vis, SEM, TEM i innych.

Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2020-09-30 23:59

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Kandydaci muszą być przyjęci do szkoły doktorskiej lub posiadać statut doktoranta w Polsce.

Stypendium naukowe doktoranckie: 2000 zł miesięcznie

Data rozpoczęcia prac w projekcie: październik 2020

Maksymalny okres pobierania stypendium – 45 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr hab. Prof. UwB Agnieszki Z. Wilczewskiej następujących dokumentów:

- Życiorys (CV) z listem motywacyjnym

- Dane dwóch osób mogących wystawić opinię rekomendacyjną
- Listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych oraz konferencji.
 

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: agawilcz@uwb.edu.pl podając w temacie: Doktorant GRANT.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
 

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 1 października 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 2 października 2020 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona