logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków” realizowanego w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej i polimerów.

 

Nazwa stanowiska: pracownik naukowo-techniczny/specjalista/stażysta/
Wymagania:

- tytuł magistra chemii lub technologii chemicznej

- doświadczenie w syntezie organicznej lub syntezie polimerów

- znajomość języka angielskiego

- umiejętność pracy zespołowej

 

Opis zadań:

Temat badań: Polimery termoczułe na bazie związków naturalnych.

Synteza organiczna nowych monomerów, czynników przeniesienia łańcucha oraz polimeryzacje z zastosowaniem techniki RAFT.

Analiza fizykochemiczna związków organicznych oraz polimerów z wykorzystaniem FT-IR, NMR, Ramana, TGA, DSC, GPC, UV-Vis, SEM, TEM i innych.

Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2017-10-11 00:00

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w projekcie na okres 12 miesięcy na stanowisku naukowo-technicznym.

Data rozpoczęcia prac w projekcie: 1 listopad 2017

Minimalny okres pobierania wynagrodzenia – 12 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej następujących dokumentów:

- Życiorys (CV) z listem motywacyjnym
- Listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych oraz konferencji.
 

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: agawilczuwb@gmail.com

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
 

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 12 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 18 października 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona