logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku – Białystok

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

1) ukończone studia I lub II stopnia na kierunku: chemia
2) udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym w zakresie syntezy organicznej
3) dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i prezentację wyników badań
4) umiejętność samodzielnego planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
5) silna motywacja do pracy naukowej,
6) otwartość na nowe technologie,
7) chęć zdobywania nowych umiejętności i samokształcenia
8) predyspozycje do pracy zespołowej

Opis zadań: prowadzenie badań naukowych w obszarze chemii selena- analogów steroidowych

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 20 października 2017, 09:00

Forma składania ofert: osobiście, e-mail

Warunki zatrudnienia:

• szczegółowe CV kandydata,
• wykaz publikacji oraz prezentacji na konferencjach
• odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów
• potwierdzenie o przyjęciu na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: gierdas@uwb.edu.pl 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 23 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 27 października 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona