logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona