logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin” realizowanego w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych, Instytutu Chemii, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 9, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej.

Forma zatrudnienia: stypendium naukowe

Wymagania:

  • ukończone studia II stopnia na kierunku: chemia
  • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym w  zakresie syntezy organicznej
  • dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i prezentację wyników badań
  • umiejętność samodzielnego planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
  • silna motywacja do pracy naukowej, otwartość na nowe technologie, chęć zdobywania nowych umiejętności i samokształcenia
  • predyspozycje do pracy zespołowej

Opis zadań: Synteza układu spirosolanu z diosgeniny. Synteza analogów solanidyny.

Termin składania ofert: 15 wrzesień 2016, 00:00

Forma składania ofert: osobiście, za pomocą poczty lub e-mailowo

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: Stypendium 1250 PLN miesięcznie.

Planowany okres wypłacania stypendium: 01.10.2016 r. – 31.01.2019 r.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego stypendium (doktorant 1-go roku III stopnia; wysoka średnia ocen uzyskanych na studiach II stopnia).

Dodatkowe informacje:

Osoba do kontaktu:

prof. dr hab. Jacek W. Morzycki

e-mail: morzycki@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, p. 1089

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV kandydata,

• odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów

• zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku

• dane kontaktowe do pracownika naukowego z którym kandydat współpracował, np. promotora pracy dyplomowej

Zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres:

Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, Kampus UwB, 15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1K, p. 1089 lub w formie elektronicznej na adres: morzycki@uwb.edu.pl. W formie elektronicznej prosimy o przesyłanie wszelkich dokumentów w formacie pdf. Tytuł wiadomości prosimy utworzyć według schematu „Imię_Nazwisko_Opus9”

Procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzona zgodnie z regułami ustalonymi przez NCN, znajdujące się w uchwale Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

W treści wiadomości proszę o umieszczenie następującej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Państwa zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona