logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo,

W imieniu Prorektora ds. rozwoju, dr. hab. Jarosława Matwiejuka, zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o trwającym naborze do programu wymiany bilateralnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (na rok ak. 2020/2021) na Wydziałach i wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

W programie mogą wziąć udział studenci I oraz II stopnia, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas wymiany można zrealizować część studiów, staż naukowy/badawczy, wziąć udział w letniej szkole językowej, pozyskać materiały do pracy badawczej, prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz dokonywać innych czynności w sferze aktywności akademickiej i naukowej.

Nabór do programu trwa do 20 grudnia 2019 roku.

Szczegóły są dostępne na stronie www Uniwersytetu: https://uwb.edu.pl/narodowa-agencja-wymiany-akademickiej-nawa

Znaleźć można tam także informacje o pozostałych programach Agencji, do których skorzystania również serdecznie zachęcam.

Na koniec chciałabym nadmienić, iż zaangażowanie pracowników i studentów UwB w wymianę w ramach NAWA wpływa na zwiększanie wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni, który jest niezwykle istotny w kontekście oceny Uczelni.

Wszelkich informacji dot. programów NAWA jest w stanie udzielić Pan Maksymilian Fiedoruk w Dziale Współpracy Międzynarodowej - m.fiedoruk@uwb.edu.pl, 85 745 70 19.

Z wyrazami szacunku,

Anna Maj

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet w Białymstoku

Head of International Cooperation Office
University of Bialystok

+48 85 745 7021
e-mail: a.maj@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona