logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane certyfikowanym szkoleniem dla wolontariuszy działających w obszarze wsparcia uchodźców, zapraszamy na spotkanie informacyjne online na platformie MS Teams (link poniżej)
Termin: 12 maja - czwartek g. 19.00
Uprzejmie prosimy o przekazanie zainteresowanym tej informacji.

Kluczowe informacje:
SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY: w zakresie podstaw pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

1 WEEKEND: 15 godz. szkoleniowych w okresie maj – czerwiec 2022 r.

Szkolenia w formie zdalnej, na platformie zoom
Program szkolenia opracowały i szkolenie przeprowadzą:
mgr Iwona Mialik – psycholog, psychoterapeuta uzależnień,
dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL – specjalistka w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą migrantów,
dr Aneta Domżalska – specjalistka w zakresie pracy z kryzysem

ORGANIZATOR: KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk4Y2I1NzctYjUxMS00NDI2LWE1OGYtZTg0ODVjZTA1MmY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229dd45180-2493-4e94-bbff-306cf45ceba3%22%2c%22Oid%22%3a%228b523089-fcd3-4543-993e-6b83a46321a4%22%7d

Zapraszamy,
dr hab. Alicja Korzeniecka – Bondar, prof. UwB
alibon@uwb.edu.pl

dr Marcin Kolemba
Wydział Nauk o Edukacji

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona