logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii zaprasza nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku

adiunkta, adiunkta naukowego, asystenta, asystenta dydaktycznego, wykładowcy i starszego wykładowcy

do  udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Rady Wydziału Chemii UwB.

Zebranie wyborcze odbędzie się 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 2044 w budynku Wydziału Chemii.

                                                                                                                            Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                                                                                                                            dr hab. Barbara A. Leśniewska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona