logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Archiwum

"W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku", Projekt nr POPW.01.03.00-20-004/11, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

W związku z realizacją przez Uniwersytet w Białymstoku umowy nr POW.01.03.00-20-034/09-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację w okresie 01.08.2009 r. - 31.03.2012 r. projektu „Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej opublikowano następujące oferty:

Uwaga! Poniższe zapytania ofertowe są nieaktualne.

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona