logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Formularz zgłoszeniowy - Konferencja kończąca projekt "W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum syntezy i analizy BioNanoTechno UwB".

Zobacz, co dzieje się w Twojej okolicy z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej www.10latwue.pl

Konferencja Promująca Otwarcie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku pt. "Centrum BioNanoTechno"

Konferencja pt. „Centrum BioNanoTechno” finansowana w ramach projektu „Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”, Nr umowy: POPW.01.03.00-20-034/09-00, Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Bezpłatne uczestnictwo w konferencji zapewnia: uczestnictwo oraz przerwy kawowe i obiadowe.
Zakwaterowanie nie jest wliczone w koszt konferencji.

Termin: 8 marca 2012 r.
Liczba osób: 200
Miejsce: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
Język: polski

Formularz można wypełnić i przesłać faksem z dopiskiem „Centrum BioNanoTechno” do dnia 10.02.2012 r. na numer: (85) 7470113, lub na e-mail: mplonska@uwb.edu.pl.

Dodatkowe informacje: Marta E. Płońska-Brzezińska, tel. (85) 7457816, e-mail: mplonska@uwb.edu.pl

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona