logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pracownia Biochemii i Biologii Strukturalnej

Burzliwy rozwój biologii molekularnej w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przyczynił się do wielkiego postępu w poznawaniu reguł rządzących żywymi organizmami na poziomie atomowym. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej pozwoliły na uzyskiwanie białek w ilościach pozwalających na ich charakterystykę biochemiczną i strukturalną. Był to ogromny przełom, gdyż w przeszłości jedynym źródłem białek były żywe organizmy, z których badane makrocząsteczki izolowano w znikomych ilościach. Do dziś techniki rekombinacyjne są głównym narzędziem pozwalającym na produkcję białek zarówno na potrzeby badawcze jak i przemysłowe (np. insulina czy szczepionki powszechnie stosowane w lecznictwie).

Poznanie struktury trójwymiarowej makrocząsteczek na poziomie atomowym związane jest z rozszyfrowaniem ich funkcji oraz sposobu działania. Jednym z najlepszych narzędzi stosowanym w badaniach strukturalnych jest krystalografia. Dziedzina ta na własne potrzeby zaadoptowała inżynierię genetyczną, celem uzyskiwania dużych ilości białek lub kwasów nukleinowych, które po oczyszczeniu krystalizuje się. Na uzyskanych kryształach przeprowadza się dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego, którego źródłem są dyfraktometry lub specjalnie przystosowane akceleratory. Na podstawie eksperymentów dyfrakcyjnych można wydedukować rozmieszczenie poszczególnych atomów w cząsteczce. Ma to kolosalne znaczenie praktyczne. Pozwala to określić nie tylko funkcję badanej makrocząsteczki, ale również scharakteryzować jej tak zwane centrum aktywne, czyli miejsce odpowiedzialne za działanie. Jest to główny punkt zainteresowania firm farmaceutycznych zajmujących się projektowaniem leków, czyli tworzeniem nowych środków leczniczych na podstawie wybranego celu- białka lub kwasu nukleinowego. Wynikiem tych badań są związki o dużej selektywności, skierowane tylko wobec makrocząsteczki związanej z daną jednostką chorobową.

W laboratorium biochemii i biologii strukturalnej prowadzone badania wykorzystują wiedzę z wielu dyscyplin naukowych. Początkowe eksperymenty: techniki rekombinacyjne, produkcja i oczyszczanie białek oraz ich charakterystyka wymagają poznania i obycia się z genetyką, inżynierią genetyczną, biofizyką, biochemią, chemią organiczną, nieorganiczną i fizyczną. Część krystalograficzna oraz projektowanie leków to przede wszystkim fizyka ciała stałego i chemia kwantowa, ale również informatyka, bioinformatyka oraz chemia strukturalna. Należy zwrócić uwagę, że techniki prowadzenia badań nie odbiegają standardami od metod przemysłowych. Pozwoli to na przygotowanie kadry dającej sobie radę nie tylko w akademickich ośrodkach badawczych, ale również w przemyśle farmaceutycznym.

Cel pracy:

 • charakterystyka biochemiczna biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe),
 • poznanie struktury białek i kwasów nukleinowych na poziomie atomowym z wykorzystaniem rentgenografii strukturalnej,
 • projektowanie potencjalnych leków oddziaływujących z badanymi białkami/kwasami nukleinowymi.

Wyposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno w aparaturę naukowo-badawczą

Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno - Pracownia Biochemii i Biologii Strukturalnej:

 • Sekwenator DNA
 • FPLC
 • Komora laminarna
 • Wirówka z chłodzeniem
 • Chłodziarka laboratoryjna
 • Zamrażalka szufladowa (-20 st. C)
 • Zamrażalka (-80 st. C)
 • System obrazowania i dokumentacji żeli
 • Bioreaktor
 • Inkubator laboratoryjny
 • Spektrofotometr UV-VIS
 • Analizator DLS
 • Minifotometr UV-VIS
 • Wirówki z chłodzeniem
 • Termocykler gradientowy
 • Zestaw do elektroforezy poziomej i pionowej z zasilaczem
 • Wytrząsarka (10 kolb 1000 ml) z regulacją temperatury (5-80 st. C)
 • Miniwytrząsarka z regulacją temperatury (0-50 st. C)
 • Sonikator
 • Prasa Frencha

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona