logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pracownia Nanotechnologii i Chemii Materiałowej

Nanotechnologia to względnie młoda dziedzina badań naukowych, energicznie rozwijająca się we wszystkich czołowych ośrodkach naukowych. Siłą napędową tego zjawiska jest nacisk ze strony przemysłu na ciągłą miniaturyzację oraz poszukiwanie i syntezę nowych materiałów o ściśle określonych właściwościach fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Jej praktyczny cel to wykorzystywanie rezultatów badań do wytwarzania materiałów, których właściwości są wynikiem głównie ich małych rozmiarów i odpowiedniej struktury w skali nanometrów.

          

Nanotechnologia jest syntezą osiągnięć w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych. W laboratorium nanotechnologii i chemii materiałowej konieczna jest umiejętność przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego i kontroli właściwości tych materiałów. Znajomość podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów oraz umiejętność doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko. Znajomość gospodarki odpadami chemicznymi oraz umiejętność badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomość metod badania struktury krystalicznej, umiejętność w zakresie projektowania materiałów o zadanych właściwościach, znajomość transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

Charakterystyka materiałów wymaga niewątpliwie oprócz wiedzy wysoko wyspecjalizowanej kadry, aparatury naukowej podążającej za najnowszymi trendami, pozwalającej na wszechstronne badania materiałów w skali makro-, mikro i nano-. Należy podkreślić, że utworzenie wysoko wyspecjalizowanego laboratorium nanotechnologicznego, umożliwi wpisanie się naszego ośrodka naukowego nie tylko w polskiej ale i światowej czołówce naukowej. Dodatkowo synteza i badania materiałów poszukiwanych na światowym rynku technologicznym, umożliwi nawiązanie ścisłej współpracy środowiska naukowego oraz przemysłu i niewątpliwie przyczyni się do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Pozwoli to również na przygotowanie kadry naukowej dającej sobie radę nie tylko w akademickich ośrodkach badawczych, ale również w najnowocześniejszych laboratoriach przemysłowych.

Cel pracy:

 • podstawowe metody syntez wybranych grup materiałów stosowanych w nanotechnologii,
 • charakterystyka właściwości fizykochemicznych tych związków,
 • badania struktury powierzchni obiektów w skali nano-,
 • analiza i ocena zakresu zastosowania i sposobu użytkowania istniejących materiałów oraz projektowania nowych materiałów o zastosowaniach biomedycznych czy proekologicznych,
 • otrzymywanie oraz charakterystyka właściwości fotofizycznych nadprzewodników, ceramicznych wysoko-temperaturowych, pigmentów nieorganicznych, luminoforów (fosforów),
 • materiały magnetyczne i piezoelektryczne oraz nanostrukturalne materiały nieorganiczne – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych.

Wyposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno w aparaturę naukowo-badawczą

Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno - Pracownia Nanotechnologii i Chemii Materiałowej:

 • Elipsometr spektroskopowy UV-VIS-NIR
 • Aparat do pomiarów elektrochemicznych z możliwością pomiaru impedancji
 • Potencjostat
 • Mikroskop ECSPM
 • Symulator solarny

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona