logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pracownia Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów

Od lat 60-tych ubiegłego wieku datuje się silny rozwój użytkowych tworzyw sztucznych w tym materiałów polimerowych. Tworzywa te stały się nieodłącznym aspektem naszego życia począwszy od opakowań, tworzyw konstrukcyjnych (budownictwo), materiałów użytkowych: odzieży, kosmetyków, żywności i wielu innych. Najnowsze badania w tej dziedzinie dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii do wytworzenia polimerów o właściwościach użytkowych, o ściśle określonej specyfice np.: polimerów elektroprzewodzących, biodegradowalnych, transportujących leki, nanopolimerów, specyficznych sorbentów, kompozytów polimerowych o zadanych właściwościach.

         

Planowane laboratorium będzie zajmować się zarówno syntezą, jak i analizą polimerów, w tym także tworzyw biopolimerowych i nanopolimerowych. Planowana do zakupu aparatura pozwoli na unowocześnienie badań w zakresie polimerów w naszym regionie. Umożliwi ona syntezę nowych monomerów, polimerów (w tym biopolimerów), a także dodatków nanopolimerowych będących w kręgu zainteresowań wielu dziedzin gospodarki.

W regionie Polski północno-wschodniej nie ma laboratorium zajmującego się tą tematyką.

Cel pracy:

 • synteza i analiza:
  • selektywnych sorbentów polimerowych zdolnych do wybiórczej sorpcji związków organicznych, a także jonów metali,
  • monomerów winylowych, do otrzymania polimerów o nowych, unikalnych właściwościach (np. zdolnych do kompleksowania związków organicznych i jonów metali, wymieniaczy jonowych, polepszających właściwości samosmarne, związków antyadhezyjnych),
  • polimerów zawierających w swojej strukturze fulereny,
  • polimerów zawierających rdzeń magnetyczny do zastosowań biomedycznych,
  • biopolimerów – biopolimeryczne nośniki (celuloza, skrobia, chitozan, chityna) biomolekuł – antyoksydantów,
 • badania wybranej grupy materiałów polimerowych, metody modyfikacji ich własności fizycznych (temperatura zeszklenia, hydrofilowość/hydrofobowość) oraz wybrane własności chemiczne,
 • projektowanie materiałów pod względem ich chemicznej selektywności i stabilności,
 • metody fizycznej i chemicznej immobilizacji grup funkcyjnych i enzymów w materiałach polimerowych oraz metody wytwarzania cienkich filmów polimerowych,
 • otrzymywanie oraz charakterystyka właściwości fotofizycznych nadprzewodników, ceramicznych wysoko-temperaturowych, pigmentów nieorganicznych, luminoforów (fosforów),
 • badania elektrochemiczne materiałów polimerowych, kompozytów, organicznych polimerów przewodzących.

Wyposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno w aparaturę naukowo-badawczą

Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno - Pracownia Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów:

 • Chromatograf żelowy GPC do rozpuszczalników organicznych i wodnych
 • Chromatograf HPLC z DAD
 • Porozymetr
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy
 • Termograwimetr TGA
 • Aparat do badania temperatury topnienia
 • Spektrofotometr UV-VIS-NIR
 • Polarymetr
 • EasyMax System reaktor do syntezy pliimerów
 • MPLC
 • Chromatograf flash gradientowy
 • Chromatograf flash izokratyczny
 • Kugelrohr

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona