logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Projekt "Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Celem planowanej inwestycji jest unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt ma na celu utworzenie infrastruktury laboratoryjnej Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno składającego się z trzech pracowni:

  • Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej,
  • Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej,
  • Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów,

oraz jednego laboratorium o charakterze ogólnym, stanowiącego uzupełnienie wymienionych pracowni.

Wartość całkowita projektu: 13 885 400,00 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 496 859,99 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2009-30.06.2012

 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona