logo_smalluwb_img_mobileszukaj

2022

Decyzja nr 10 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy (licencjacki) w roku akademickim 2021/2022

 

2021

Decyzja nr 9 - w sprawie godzin dziekańskich w dniu 4 października 2021

Decyzja nr 8 - powołanie komisji egzaminacyjnej OŚ termin dodatkowy

Decyzja nr 7 - powołanie komisji egz. dypl.Chemia i OŚ - II termin 2020-2021

Decyzja nr 6 - komisja egzaminacyjna - egz. dyplomowy kierunek ochrona środowiska

Decyzja nr 5 - komisja egzaminacyjna - egz. dyplomowy - kierunek chemia

Decyzja Dziekana nr 4/2021 w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii od 19 kwietnia 2021 r.

Decyzja Dziekana nr 3/2021 dotycząca przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie bezpośredniej

Decyzja Dziekana nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie bezpośredniej

Decyzja nr 1-2021 - praktyki studenckie

Zał. 1 - zasady odbywania praktyk I stopień

Zał. 2 - zasady odbywania praktyk II stopień

Zał. 3 - zasady odbywania i zaliczania praktyk w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego

 

2020

Decyzja nr 14 - 2020 w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Chemii w r. ak. 2020-21

Decyzja nr 15 - 2020 w sprawie realizacji zajęć laboratoryjnych na Wydziale  Chemii w r. ak. 2020-21

Decyzja nr 16 - 2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Decyzja nr 17-2020 - przejście na nauczanie zdalne

Decyzja nr 19 - powołanie wydziałowych komisji na kadencje 2020-24

Decyzja nr 20 - powołanie koordynatorów wydziałowych na kadencję 2020-24

Decyzja nr 21 - powołanie kierowników kierunków na kadencję 2020-24

Decyzja nr 22- powołanie przedst. Wydz. do Rady UCO

Decyzja nr 23 - powołanie Wydziałowej Komisji ds rozwoju kadry na kadencję 2020-24

Decyzja nr 24 - powołanie Wydziałowego Zespołu ds. jakości Kształcenia

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona