logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Mgr Paweł Falkowski

Badania wpływu architektury i budowy chipa na wybrane parametry analityczne metod wykorzystujących biosensory SPRI

Promotor: Dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB

 

Mgr Ewelina Gajko-Jurkowska

Zastosowanie związków wanadu jako materiału elektrodowego w bateriach litowo-jonowych i sodowo-jonowych

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Winkler

 

Mgr Katarzyna Karwowska

Badanie wpływu wybranych sapogenin na właściwości modelowych błon biologicznych

promotor: Dr hab. Aneta D. Petelska, prof. UwB

 

Mgr Marcin A. Kruszewski

Wpływ wybranych polifenoli na właściwości elektryczne dwuwarstw fosfolipidowych i komórek glejaka wielopostaciowego mózgu

Promotor: Dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB

 

Mgr Kamila Kucharska-Ambrożej

Zastosowanie badań spektroskopowych i chromatograficznych do autentykacji wybranych gatunków roślin zielarskich i ich preparatów

 Promotor: Prof. dr hab. Joanna Karpińska

 

Mgr Barbara Seroka

Synteza steroidowych  diamin i ich kompleksów z platyną o potencjalnym zastosowaniu w medycyn

Promotor: Dr hab. Zenon Łotowski

 

Mgr Marcin Stocki

Badania składu chemicznego  paków brzozy (Betula L.)

Promotor: Prof. dr hab. Walerij Isidorow

 

Mgr Beata Szymańska

Test analityczny do oznaczeń wybranych biomarkerów z wykorzystaniem biosensorów SPRI

Promotor: Dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona