logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Misja i strategia Wydziału

Rys historyczny Wydziału Chemii

Decyzją Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku (Uchwała Senatu UwB nr 2476) 1 października 2019 roku Wydział Chemii zainaugurował samodzielną działalność, naukową i dydaktyczną w dyscyplinie naukowej nauki chemiczne.Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Chemii to: Chemia pierwszy i drugi stopień, Chemia kryminalistyczną i sądową drugi stopień, Jakość i bezpieczeństwo środowiska pierwszy stopień.

Początki chemii uniwersyteckiej w Białymstoku zaczynają się w 1968 r., kiedy to utworzono Filę Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. W tym roku rozpoczęto rekrutację na kierunek Fizyka z chemią na 3-letnie studia zawodowe.

W 1969 r. w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powołano Zakład Chemii.

W 1980 r. Zakład Chemii został przekształcony w Instytut Chemii.

W roku 1997 powołano Uniwersytet w Białymstoku. W tym roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na Wydział Biologiczno-Chemiczny (z Instytutem Biologii i Instytutem Chemii) oraz Wydział Matematyczno-Fizyczny.

W roku 2000 Wydział Biologiczno-Chemiczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

W roku 2014 Wydział Biologiczno-Chemiczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

W roku 2015 Instytut Chemii przeniósł się do nowego budynku w Kampusie Uniwersyteckim przy ul. Ciołkowskiego 1K.

W 2019 r. Wydział Biologiczno-Chemiczny został podzielony na dwa wydziały: Wydział Chemii oraz Wydział Biologii.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona