logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 Informacje Dotyczące  Podlaskiej Olimpiady Chemicznej - edycja 2022/23
(poprzednio Podlaski Konkurs Chemiczny)

Uprzejmie informujemy, że Podlaska Olimpiada Chemiczna uzyskała patronat honorowy:
- Marszałka Województwa Podlaskiego
- Jego Magnificencji Rektora UwB prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego
- Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Podlaskiej Olimpiady Chemicznej chciałbym serdecznie zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Podlaskiej Olimpiadzie Chemicznej (dawniej Podlaski Konkurs Chemiczny) organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Olimpiada jest skierowana do młodzieży naszego kraju. Głównymi celami olimpiady jest zainteresowanie, jak największej rzeszy uczniów szkół ponadpodstawowych, zagadnieniami związanymi z chemią, poszukiwanie uzdolnionej młodzieży oraz zapewnienie możliwości konfrontacji ich wiedzy i umiejętności z innymi uczniami. Wymagany na olimpiadzie zakres wiedzy to obowiązujący aktualnie program nauczania chemii na poziomie rozszerzonym. Uczestnicy powinni posiadać zdolność pisania równań chemicznych, zapisywania wzorów i struktur oraz posiadać zdolność opisywania podstawowych zjawisk chemicznych.

Zaproszenie do udziału w konkursie.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ważne informacje:

1. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się 16 grudnia 2022 r. (uwaga zmiana terminu!!) na terenie każdej ze zgłoszonych szkół.

2. Zadania przygotowane przez Komitet Organizacyjny Podlaskiej Olimpiady Chemicznej zostaną wcześniej przesłane do nauczycieli, którzy zgłoszą do udziału w konkursie swoich uczniów. Zgłoszenia należy dokonać poprzez e-mail na adres jolmag@uwb.edu.pl do 01 grudnia 2022 r.

3. Nauczyciele, po przeprowadzeniu I-etapu konkursu i sprawdzeniu prac przesyłają do Komitetu Organizacyjnego prace uczniów, którzy uzyskali ponad 75% prawidłowych odpowiedzi.

4. Komitet zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac uczniów oraz wyłonienia osób kwalifikujących się do drugiego etapu konkursu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną powiadomione poprzez e-mail.  

5. Drugi etap olimpiady odbędzie się na Wydziale Chemii UwB na przełomie lutego i marca 2023.

................................................................................................................................................................................................................

Regulamin konkursu

Literatura


Komitet Honorowy:
dr hab., Tadeusz Krogulec, prof. UwB

Komitet Organizacyjny
dr hab. Piotr Wałejko  (Przewodniczący), Wydział Chemii, pokój 1094, tel. 85 738 80 86, e-mail pwalejko@uwb.edu.pl
dr Jolanta Magnuszewska (Sekretarz), Wydział Chemii, pokój: 1074, tel. 85 7388033, e-mail jolmag@uwb.edu.pl 
 
dr Barbara Bankiewicz
dr Dorota Czajkowska-Szczykowska
dr Ilona Kiszkiel-Taudul
dr Anna Sankiewicz
mgr Łukasz Ołdak
Podlaska Olimpiada Chemiczna
Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Chemii
ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245
Przewodniczący: pokój 1094, tel. 85 7388086, e-mail pwalejko@uwb.edu.pl
Sekretarz: pokój: 1074, tel. 85 7388033, e-mail jolmag@uwb.edu.pl 
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona