logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków

oraz ich nośników

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy na bezpłatne Warsztaty
które odbędą się 28 kwietnia 2022 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
przy ul. K. Ciołkowskiego 1K w Białymstoku

Rejestracja na część warsztatową została zakończona ze względu na osiągnięcie limitu miejsc.

Zapraszamy na wykłady - wstęp wolny

lunch - tylko dla zarejestrowanych

Program
9.00-9.45 Rejestracja

9.45-10.30  – Wykład – dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB

„TERMOWRAŻLIWE NOŚNIKI LEKÓW – SYNTEZA I BADANIA FIZYKOCHEMICZNE”

10.30-11.15 – Wykład – dr Elżbieta Regulska

„METODY FOTOCHEMICZNE NIEZBĘDNE W CHEMICZNEJ PRAKTYCE LABORATORYJNEJ -PRAKTYCZNY PRZEWODNIK”

11.15-12.00 – Wykład – dr inż Marcin Górecki

METODY CHIRALOPTYCZNE W BADANIACH STEREOCHEMICZNYCH AKTYWNYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH (API)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 i 14.30-16.00  – Szkolenie A – Badanie czystości optycznej enancjomerów metodą polarymetryczną/Polarymetr – dr Michał Sienkiewicz

13.00-14.30 i 14.30-16.00  – Szkolenie B – Pomiary widm elektronowego dichroizmu kołowego aktywnych substancji farmaceutycznych w roztworach/Spektrometr dichroizmu kołowego (CD) – dr inż Marcin Górecki

13.00-14.30 i 14.30-16.00  – Szkolenie C – Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji metodą fluorymetryczną/Spektrofluorymetr – mgr Dawid Szymczuk

13.00-14.30 i 14.30-16.00  – Szkolenie D – Turbidymetria jako metoda wyznaczania krytycznej temperatury rozpuszczalności/Spektrofotometr UV/Vis/NIR – mgr Paweł Misiak

Organizatorami warsztatów są:
Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz firma ABL&E‑JASCO Polska

                  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB

Komitet Organizacyjny

Wydział Chemii UwB:

Agnieszka Z. Wilczewska

Paweł Misiak

ABL&E-JASCO Polska:

Tomasz Kwolek

Dariusz Wlaź

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona