logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Agnieszka Wojtkielewicz
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Kierownik Zakładu Chemii Produktów Naturalnych

Scopus Author ID: 8160590300

NUMER ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4783-6548

Zainteresowania naukowe:

Synteza związków biologicznie czynnych, produktów naturalnych i ich analogów. Badanie możliwości zastosowania metatezy olefin do otrzymywania produktów naturalnych i ich analogów (m.in. retinoidów, pochodnych kurkuminy).

Publications

 PUBLIKACJE

 1. Juan A. Rivas-Loaiza, Aneta Baj, Yliana López, Stanisław Witkowski, Agnieszka Wojtkielewicz, and Jacek W. Morzycki, Synthesis of Solanum Alkaloid Demissidine Stereoisomers and Analogues, J. Org. Chem. 2021, 86, 2, 1575–1582.
 2. Urszula Kiełczewska, Radek Jorda, Gabriel Gonzalez, Jacek W. Morzycki, Haresh Ajani, Katarína Svrčková, Šarka Štĕpánková, Agnieszka Wojtkielewicz, The synthesis and cholinesterase inhibitory activities of solasodine analogues with seven-membered F ring, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 205 (2021) 105776. 
 3. Agnieszka Wojtkielewicz , Damian Pawelski, Przemysław Bazydło, Aneta Baj,Stanisław Witkowski and Jacek W. Morzycki, A Convenient Synthesis of (16S,20S)‐3β‐Hydroxy‐5α‐pregnane‐20,16‐carbolactam and Its N‐alkyl
  Derivatives, Molecules 2020, 25, 2377; doi:10.3390/molecules25102377
 4. Urszula Kiełczewska, Jacek W. Morzycki, Lucie Rárová, and Agnieszka Wojtkielewicz, The synthesis of solasodine F-homo-analogues, Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 9050-9058.
 5. Radek Jorda, Eva Řezníčková, Urszula Kiełczewska, Jadwiga Maj, Jacek W. Morzycki, Leszek Siergiejczyk, Václav Bazgier, Karel Berka, Lucie Rárová, Agnieszka Wojtkielewicz. Synthesis of novel galeterone derivatives and evaluation of their in vitro activity against prostate cancer cell lines. Eur. J. Med. Chem. 2019; 179, 483-492.
 6. Wojtkielewicz, A.; Kiełczewska, U.; Morzycki, J.W. Two-step Synthesis of Solasodine Pivalate from Diosgenin Pivalate. Molecules2019, 24, 1132.
 7. Barbara Seroka, Zenon Łotowski, Agnieszka Wojtkielewicz, Przemysław Bazydło, Ewelina Dudź, Agnieszka Hryniewicka, Jacek W. Morzycki, Synthesis of steroidal 1,2- and 1,3-diamines as ligands for transition metal ion complexation, Steroids, 2019, 147, 19-29.
 8. Agnieszka Wojtkielewicz, Urszula Kiełczewska, Beata Banel, Jacek W. Morzycki, Study on the reaction of diosgenin acetate with trimethylsilylazide catalyzed by Lewis acids, Steroids, 2019, 147, 58-61.
 9. Agnieszka Wojtkielewicz, Paulina Uścinowicz, Leszek Siergiejczyk, Urszula Kiełczewska, Artur Ratkiewicz, Jacek W. Morzycki, A study on the reaction of 16-dehydropregnenolone acetate with 2-aminobenzimidazole, Steroids, 2017, 117, 71-76, doi10.1016/j.steroids.2016.09.003
 10.  Agnieszka Wojtkielewicz; Jacek W. Morzycki; Lucie Rárová; Jiři Grúz; Tomasz Sawczuk; Urszula Kiełczewska; Leszek Siergiejczyk, Synthesis of aromatic retinoids and curcuminoids and evaluation of their antiproliferative, antiradical and anti-inflammatory activities" ChemistryOpen 2016, 5, 339-50
 11. Agnieszka Hryniewicka, Szymon Suchodolski, Agnieszka Wojtkielewicz, Jacek W. Morzycki, Stanisław Witkowski, New metathesis catalyst bearing chromanyl moieties at the N-heterocyclic carbene ligand, BeilsteinJ. Org. Chem. 2015, 11, 2795–2804. 
 12. Agnieszka Wojtkielewicz, Zenon Łotowski, Jacek W. Morzycki, One-Step Synthesis of Nitriles from Acids, Esters and Amides Using DIBAL-H and Ammonium Chloride, SynLett. 2015, 26, 2288–2292, IF 2.419
 13. Dorota Czajkowska-Szczykowska, Jacek W. Morzycki, Agnieszka Wojtkielewicz, Pd-catalyzed steroid reactions, Steroids   2015, 97, 13-44, IF 2.716
 14. Jadwiga Maj, Jacek W. Morzycki, Lucie Rárová, Grzegorz Wasilewski, Tomasz Sawczuk, Agnieszka Wojtkielewicz, Metathesis Approach To Natural And Synthetic Retinoids, Chem. Listy  2014, 108 121-122; IF 0.453
 15. Agnieszka Wojtkielewicz, Application of cross metathesis in the diene and polyene synthesis, Current Organic Synthesis,   2013, 10, 43 – 66. IF 2.439
 16. J. Maj, J. W. Morzycki, L. Rárová, G. Wasilewski, A. Wojtkielewicz, A cross-metathesis approach to the synthesis of new etretinate type retinoids, ethyl retinoate and its 9Z-isomer, Tetrahedron Letters   2012, 53, 5430 - 5433. IF 2.683
 17. Agnieszka Wojtkielewicz, Jadwiga Maj, Agnieszka Dzieszkowska, Jacek Witold Morzycki, Cross metathesis approach to retinoids and other ß-apocarotenoids Tetrahedron2011, 67, 6868-6875. IF 3.025
 18. Jadwiga Maj, Jacek W. Morzycki, Lucie Rárová, Jana Oklešťková, Miroslav Strnad, and  Agnieszka Wojtkielewicz, Synthesis and biological activity of 22-deoxo-23-oxa analogues of  saponin OSW-1, Journal of Medicinal Chemistry 2011, 54, 3298 - 3305, IF 5.248
 19. Wojtkielewicz A.; Maj J.; Szczepaniak L.; Morzycki J.W., Oxidation of steroidal diols and triols with air/NaH, Monatsh. Chem.  2011, 142, 59 – 65. IF 1.532
 20. Morzycki J.W.; Perez-Diaz J.O.H.; Santillan R.; Wojtkielewicz; A; Unusual oxidative transformations of a sterodial 16a,17a,22-triol, Steroids2010, 75 (1), 70 -76. IF 3.106
 21. Wojtkielewicz; A; Maj, J.; Morzycki, J.W., Cross metathesis of b-carotene with elektron-deficient dienes. A direct route to retinoids, Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4734-4737. IF 2.660
 22. Jermacz, J. Maj, J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, GC-MS analysis of b-carotene ethenolysis products and their synthesis as potentially active vitamin a analogues, Toxicology Mechanisms and Methods2008, 18, 469-471.  IF 0.426
 23. A. Wojtkielewicz, J. W. Morzycki, Synthesis of g- and d-lactones from 1a-hydroxy-5,6-trans-vitamin D3 by RCM route and their reduction with metal hydrides, Steroids2007, 72, 552-558,  IF 2.143
 24. A. Wojtkielewicz, M. Długosz, J. Maj, J. W. Morzycki, M. Nowakowski, J. Renkiewicz, M. Strnad, J. Swaczynova, A. Z. Wilczewska, J. Wójcik, New analogues of potent cytotoxic saponin OSW-1, Journal of Medicinal Chemistry2007, 50, 3667-3673, IF 4.895
 25. J. W. Morzycki, A. Kruszewska, A. Z. Wilczewska, A. Wojtkielewicz, Synthesis of 23-oxa-22-deoxo analogues of OSW-1 aglycone, Polish J. Chem.2006, 80, 611-615, IF 0.491
 26. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, Application of ring closing metathesis to the synthesis of 19‑functionalized derivatives of 1a‑hydroxyvitamin D3, Organic Lett. 2006, 8, 839-842, IF 4.659
 27. D. Czajkowska, A. Wojtkielewicz, J.W. Morzycki, Chemiczny Nobel 2005 Orbital 2006, zeszyt 3-4, 120-125
 28.  J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, Synthesis of highly potent antitumor saponin OSW-1and its analogues, Phytochemistry  Review2005, 4, 259-277, IF 1.763
 29. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, S. Wołczyński, Synthesis of analogues of potent antitumor saponin OSW-1, Bioorg.&Med.Chem. Lett. 2004, 14, 3323-3326, IF 2.33
 30. A. Gryszkiewicz-Wojtkielewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, D. B. Romanowska, Approaches towards the synthesis  of cephalostatins, ritterazines and saponins from Ornithogalum saundersiae – new natural products with cytostatic activity, Current Organic Chemistry 2003, 7, 1-22, IF 2.521
 31. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz,  Synthesis of a cholestane glycoside OSW-1 with potent cytostatic activity, Carbohydrate Research2002, 337, 1269-1274, IF 1.723
 32. J. W. Morzycki, I. Wawer, A. Gryszkiewicz, J. Maj, L. Siergiejczyk, A. Zaworska, 13C-NMR study of 4‑azasteroids in solution and solid state,  Steroids 2002, 67, 621-626, IF 2.524
 33. A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Nowe produkty naturalne o działaniu cytostatycznym, praca przeglądowa, Wiadomości Chemiczne2001, 55, 793-820.
 34. J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, Synthesis of the potent antitumor saponin OSW-1 aglycone, Polish J.Chem. 2001, 75, 983-989, IF 0.533
 35. J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Neighboring group participation in the oxirane ring cleavage in some 16a,17a-oxidosteroids reactions with lithium peroxide, Tetrahedron2001, 57, 2185-2193, IF  2.276
 36. J. W. Morzycki, A.Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Some reactions of 16a,17a-oxido-steroids; a study related to the synthesis of the potent anti-tumor saponin OSW-1 aglycone, Tetrahedron Letters2000, 41, 3751-3754, IF 2.617
 37. Z. Łotowski, A. Gryszkiewicz, J. B. Borowiecka, A. Nikitiuk, J. W. Morzycki, A facile synthesis of symmetrical dimeric steroid-pyrazines, J. Chem. Research (S),1999, 662-663, IF 0.560
 38. J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, Z. Łotowski, W. J. Szczepek, Reduction of 2-nitro-5a-cholestan-3‑one, its enol tautomer and 2-nitro-5a-cholest-2-en-3-amine derivatives. Synthesis of bis-steroidal pyrazines, Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 1589-1596, IF 0.546
 39. J. W. Morzycki, Z. Łotowski, M. Stępniowska, A Gryszkiewicz i A. Z Wilczewska, Nitration of enamides with acetyl nitrate, Tetrahedron 1997, 47, 16161-16168, IF 2.327

PATENTY

 

 1. Morzycki J.W.; Wojtkielewicz; A (Uniwersytet w Białymstoku), zgłoszenie patentowe P.408040, (2014.04.28), Sposób wytwarzania reagenta do syntezy nitryli oraz jego zastosowanie do otrzymywania nitryli z kwasów karboksylowych, estrów, laktonów i amidów
 2. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz; J. Oklestkova, L. Hoffmannova, M. Strnad (BIOAPEX), Novel saponin compounds, methods of preparation thereof, use thereof and pharmaceutical compositions; international application PCT/CZ2010/000012 (WO2010/088866, 2010.08.12), Patent nr US 8,522,161 B2Patent nr 214494 (2008.05.19), 2013.08.19, Patent nr 214648 (2009.02.09), 2013.08.28, Patent nr US 8,522,161 B2 (2013.10.08)
 3. J. W. Morzycki A. Wojtkielewicz, J. Oklestkova, M. Strnad, Uniwersytet w Białymstoku, nr 214648 (2009.02.09), Analogi saponiny OSW-1 o uproszczonej budowie, 2013.08.28
 4. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, J. Maj, Uniwersytet w Białymstoku, Patent nr 214494 (2008.05.19), Sposób otrzymywania estrów kwasów retinowego, b-13-apokarotenowego i b-12’-apokarotenowego z b-karotenu,  2013.08.19
 5.  J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, Z. Chilmonczyk, J. Cybulski, W. Szelejewski, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa, Sposób otrzymywania pochodnych 16b,17a-dihydroksysteroidowych do syntez saponin OSW, Patent PL 191517 B1 (31.05.2006)
Show more publications pokaz wiecej

Synteza i analiza organiczna:

- sylabus

instrukcja 2022

artykuły do ćwiczeń

 

 

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona