logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Alina T. Dubis
Alina T. Dubis

Wydział Chemii
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:alina@uwb.edu.pl
 • Phone:85 7388034
 • room:1077, 1079
 • godziny konsultacji:wtorek, 12-14

Scientific research

IR and Raman Spectroscopy; transmission and reflection methods

Conformational analysis

Theoretical calculations, ab initio, DFT

Inter and intramolecular interactions, QTAiM method, NBO

Download
 • Sylabus Spektroskopia Molekularna [EN] download pobierz
 • Sylabus Podstawy Chemii Kryminalistycznej [PL] download pobierz
 • Sylabus Historia Chemii Kryminalistycznej [PL] download pobierz
 • Sylabus Spektroskopia Molekularna [PL] download pobierz
Publications
 1. J.T. Polit, I. Ciereszko, A.T. Dubis, J. Lesniewska, A. Basa, K. Winnicki, A. Zabka, M. Audzei, Ł. Sobiech, A.Faligowska, G. Skrzypczak, J. Maszewski, Irrigation-Induced Changes in Chemical Composition and Quality of Seeds of Yellow Lupine(Lupinus luteus L.), Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 5521.
 2. E. Grądzka, J. Goclon, S.K. Das, A. Dubis, K. Winkler, Polymer network of graphene oxide with covalently attached 2-(4’-hydroxyphenyl)fulleropyrolidine and palladium: Synthesis, properties and theoretical studies. Material Science and Eng. B. 2019, 249, 114406.
 3. S. Zięba, A. Dubis, P. Ławniczak, A. Gzella, K. Pogorzelec-Glaser, A. Łapiński, Effect of counter ions on physical properties of imidazole-based proton conductors" Electrochimica Acta, 306, 2019, 575-589.
 4. S. Zięba, A. Dubis, A.K. Gzella,P. Ławniczak, K. Pogorzelec-Glaser,A. Łapiński, Toward a new type of proton conductors based on imidazole and aromatic acidsPhys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21, 17152-17162.
 5. Adam Mizera, Sławomir J. Grabowski, Paweł Ławniczak, Monika Wysocka-Żołopa, Alina T. Dubis, Andrzej Łapiński, A Study of the Optical, Electrical and Structural Properties of Poly(pyrrole-3,4-dicarboxylic acid), Polymer, 164, 2019, 142-153.
 6. K. Winnicki, I. Ciereszko, J. Leśniewska, A. T. Dubis, A. Basa, A. Żabka, M. Hołota, Ł. Sobiech, A. Faligowska, G. Skrzypczak, J. Maszewski, J.T. Polit, Irrigation afects characteristics of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) seeds, Planta, 248, 2019, 1-16.
 7. P. Misiak, A.T. Dubis, A. Łapiński, Does the Intramolecular Hydrogen Bond  Affect the Spectroscopic Properties of Bicyclic Diazole Heterocycles?, J. Spectroscopy, (2018), doi.org/10.1155/2018/1048157.
 8. Oenothera Sz. Sękowski, M. Ionov, A. Dubis, S. Mavlyanov, M. Brryszewska, M.V.Zamaraeva, Biomolecular Interactions of Tannin Isolated from gigas with Liposomes.,The Journal of Membrane Biology, 249 (2016) 171-179.
 9. O. Mykhailiv, A. Łapiński, A. Molina-Ontoria, E. Regulska, L. Echegoyen, A.T. Dubis, M. Płońsk-Brzezińska, Influence of the Synthesis Conditions on the Structural and Electrochemical Properties of Carbon Nano-Onions., ChemPhysChem, 16 (2015) 2182-2191.
 10. A.T. Dubis, P. Stasiewicz, K. Pogorzelec-Glaser, A. Łapiński, Can 2-acylpyrroles form an intramolecular hydrogen bond? J. Phys. Org. Chem. 28 (2015) 652-662.
 11. 2+ A.T. Dubis, M.V.Zamaraeva, L. Siergiejczyk, O. Charishnikova, V. Shlonsky, Ferutinin as a Cacomplexone: lipid bilayers, conductometry, FT-IR, NMR studies and DFT-B3LYP calculations. Dalton Transactions, 44 (2015) 16506-16515.
 12. . 4 (2014) 155, J. Phys. Chem. BiophysA.T. Dubis, Conformational Preferences of 2-Acylpyrroles in Light of FT-IR and DFT Studies.doi:10.4172/2161-0398.1000155.
 13. B. Kalska-Szostko, M. Rogowska, A.T. Dubis, A. Basa, Enzyme immobilization on Fe3O4-Silver Nanoparticles. J. Surf. Interfac. Mater. 2 (2014) 69-73.
 14. B. Łozowicka , P.  Kaczyński , T. Magdziarz , A.T.  Dubis, Synthesis, antifeedant activity against Coleoptera and 3D QSAR study of alpha-asarone derivatives, SAR QSAR Environ Res. 25(3) (2014) 173-88.
 15. A.T. Dubis, S. Wojtulewski, K. Filipkowski , Spectroscopic and Theoretical Studies on the Aromaticity of Pyrrol-2-yl-carbonyl Conformers. J. Mol. Struct. 1041 (2013) 92-99.
 16. B. Kalska-Szostko, M. Rogowska, A.T. Dubis, K. Szymański, Enzymes Immobilization on Fe3O4-goldnanoparticles. Appl. Surf. Sci. 258 (2012) 2783-2787.
 17. M.E. Plonska-Brzezinska, J. Mazurczyk, B. Palys, J. Breczko, A. Lapinski, A.T. Dubis, L. Echegoyen, Preparation and Characterization of Composites that contain Small Carbon Nano-Onions and Conducting Polyaniline. Chem. Eur. J. 18 (2012) 2600-2608.
 18. M.E. Plonska-Brzezinska, J. Mazurczyk, B. Palys, J. Breczko, A. Lapinski, A.T. Dubis, L. Echegoyen,  Vibrational spectroscopic study of carbon nano-onions coated with polyaniline. Physica Status Solidi C9, 5 (2012) 1210-1212. 
Show more publications pokaz wiecej

Molecular Spectroscopy [Pdf]

Instrumental Lab Spectra [Pdf]

Instrumental Lab IR [Pdf]

ChKiS

Metody Instrumentalne w analizie kryminalistycznej harmonogram lab. [Pdf]

Techniki kryminalistyczne harmonogram [Pdf]

Chemia Kryminalistyczna i Sądowa

MIAK [harmonogram lab]

Techniki kryminalistyczne [harmonogram]

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona