logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Anatol Kojło
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:
  • godziny konsultacji:
  • E-mail:kojlo@uwb.edu.pl
  • Phone:85-738-8256
  • room:2035
  • godziny konsultacji:piątek godz. 10-12

Publications

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Topczewska, A. Kojło, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „A comparison study of chemiluminescence systems for the flow injection determination of silver nanoparticles”, Microchem. J., 144 (2019) 221-228.

A. Kojło, J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Wołyniec, „Detekcja spektrofotometryczna”. Rozdział w monografii Analiza przepływowa, Redakcja K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2017.

J. Karpińska, A. Kojło, Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku już w nowej siedzibie, Analityka, 1(2017)82-83.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Kojło, Zastosowanie detekcji pokolumnowej do badania aktywności przeciwutleniającej, Analityka, 1(2017)12-17.

A. Kojło, Flow Analysis at the Institute of Chemistry, University in Bialystok, w: FLOW INJECTION ANALYSIS, Tutorial & News on Flow Based micro Analytical Techniques 2016 Edition, Jarda Ruzicka.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Iwanowicz, S. Kalinowski, A. Kojło, Application of direct-injection detector integrated with the multi-pumping flow system to chemiluminescence determination of the total polyphenol index, Anal.  Chim. Acta 911 (2016) 82-91.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Pawlukiewicz, A. Kojło, A Novel Multicommuted Flow Method with Nanocolloidal Manganese(IV)-Based Chemiluminescence Detection for the Determination of the Total Polyphenol Index, Food Anal. Methods 9 (2016) 991-1001.

J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk,  J. Nazaruk, J. Siniło, A. Kojło, Determination of the total polyphenolic content in Cirsium palustre (L.) leaves extracts with manganese(IV) chemiluminescence detection, Food Chem. 152(2014)155-161.

J. Malejko, A. Kojło, B. Godlewska-Żyłkiewicz „Metoda chemiluminescencyjna” . Rozdział w książce „Platynowce. Zastosowanie i metody otrzymywania".  Redakcja B. Godlewskiej-Żyłkiewicz i K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012.

J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Kojło, Zastosowanie reakcji utleniania luminolu do chemiluminescencyjnego oznaczania jonów metali. Rozdział w książce „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”, t. 3. Redakcja: P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Wołyniec, M. Cieszyńska, A. Kojło, Połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczowej i wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną. Rozdział w książce „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”, t. 3. Redakcja: P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Nazaruk, J. Kotowska, A. Kojło, Determination of the flavonoids/antioxidant levels in Cirsium oleraceum and Cirsium rivulare extracts with cerium(IV)-rhodamine 6G chemiluminescence detection,  Talanta  Volume: 96 (2012)  216-222

  E. Wolyniec, J. Karpińska, S. Łosiewska, M. Turkowicz, J. Klimczuk, A. Kojło, , Determination of lipoic acid by flow-injection and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta, 96 (2012) 223-229.

J. Malejko, M. Szygalowicz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, Sorption of platinum on immobilized microorganisms for its on-line preconcentration and chemiluminescent determination in water samples,   Microchimica Acta, 176 (2012) 429 - 435.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk., I. Tarasewicz, A. Kojło, Flow injection chemiluminescence determination of the total phenolics levels in plant-derived beverages using soluble manganese(IV), Anal. Chim. Acta, 668 (2010) 19–25.

J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło,  A novel flow-injection method for the determination of Pt(IV) in environmental samples based on chemiluminescence reaction of lucigenin and biosorption, Talanta, 81 (2010) 1719–1724.

A. Kojło, E. Wołyniec, Oznaczenia dwuskładnikowe w analizie wstrzykowo-przepływowej z detekcją spektrofotometryczną. Oznaczanie adrenaliny
i noradrenaliny. Rozdział w książce „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”. Redakcja: P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Nazaruk, E. Antypiuk, A. Kojło, Determination of phenolic compounds and their antioxidant activity in Erigeron acris L. extracts and pharmaceutical formulation by flow injection analysis with inhibited chemiluminescent detection,  J. Pharm. Biomed. Anal., 48 (2008) 579 - 586.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko,  B. Leśniewska, A. Kojło, Assessment of immobilized yeast for the separation and determination of platinum in environmental samples by flow-injection chemiluminescence and electrothermal atomic absorption spectrometry, Microchimica Acta, 163 (2008) 327 - 334.

A. Kojło, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Wykorzystanie mikroorganizmów do wydzielania śladów metali w przepływowych technikach analitycznych, Laboratorium, Przegląd Ogólnopolski, 6/2007.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, A. Kojło, Separation of matrix by mean of biosorption for flow-injection chemiluminescent determination of trace amounts of Pt(IV) in natural waters, Microchem. J., 85 (2007) 314 - 320.

E. Nalewajko, A. Wiszowata, A. Kojło, Determination of catecholamines by flow-injection analysis and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, J. Pharm. Biomed. Anal., 43 (2007) 1673 – 1681.

J. Malejko, R. Milewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, On the effect of hydrogen peroxide on the flow-injection determination of platinum based on luminol chemiluminescent reaction, Anal. Lett., 40 (2007) 961 - 973.

E. Wołyniec, M. Wysocka, M. Pruszyński, A. Kojło, Batch and flow-injection determination of catecholamines using ion selective electrodes, Instrumentation Science & Technology, 35 (2007) 241 - 253.

E. Wołyniec, U. Niedźwiedzka, A. Kojło, Flow-Injection Chemiluminescence determination of Catecholamines, Instrumentation Science & Technology, 35 (2007) 219 - 231.

J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, Oznaczanie śladowych ilości platyny metodą przepływową z detekcją chemiluminescencyjną. Rozdział w książce „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”. Redakcja: P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

E. Wołyniec, J. Piesiecka, A. Kojło, Oznaczanie związków fenolowych metodą wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją biamperometryczną. Rozdział
w książce
„Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”. Redakcja: P. Kościelniak
 i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

A. Kojło, Chemiluminescencja w analizie ilościowej roztworów. Rozdział w książce „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”. Redakcja: P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

E. Nalewajko, R. B. Ramirez, A. Kojło, Determination of dopamine by flow-injection analysis coupled with luminol-hexacyanoferrate(III) chemiluminescence  detection, J. Pharm. Biomed. Anal., 36 (2004) 219 - 223.

A. Kojło, E. Nalewajko, Determination of epinephrine by flow-injection analysis using luminol-hexacyanoferrate(III) chemiluminescence detection, Chem. Anal.,  49 (2004) 653 - 663.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, J. Karpińska, A. Kojło, B. Starczewska, E. Wołyniec, The reactions of 2,10-Disubstituted Phenothiazines with Metal Ions - A Reviev, Chem. Anal. (Warsaw), 48 (2003) 181 - 187.

E. Wołyniec, A. Kojło, Indirect flow injection determination of catecholamines with biamperometric detection, J. Trace Microprobe Techn., 21 (2003) 217 - 227.

B. Starczewska, P. Hałaburda, A. Kojło, Studies and analytical application of reaction of imipramine with chrome azurol S, J. Pharm. Biomed. Anal., 30 (2002) 553 - 560.

J. Michałowski, A. Kojło, O. Armenta Estrela, Flow-injection chemiluminescence determination  of epinephrine in pharmaceutical formulations using N-bromosuccinimide as oxidant, Chem Anal. (Warsaw) 47 (2002) 267 - 274.

J. Michałowski, A. Kojło, Use of amino-carbonyl reaction and chemiluminescence detection to the flow-injection determination of some amino acids, Talanta, 54 (2001) 107 - 113.

J. Michałowski, P. Hałaburda, A. Kojło, Determination of humic acid in natural waters by flow injection analysis with chemiluminescence detection, Anal. Chim. Acta, 438 (2001) 143 - 148.

J. Karpińska, A. Kojło, W. Misiuk, B. Starczewska, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Application of phenothiazine derivatives as reagents in kinetic-katalytic determination of some d-electron elements, J. Trace Microprobe Techn., 18 (2000) 369 - 379.

A. Kojło, J. Karpińska, L. Kuźmicka, W. Misiuk, H. Puzanowska-Tarasiewicz, M. Tarasiewicz, Analytical studies of reaction of phenothiazines with some oxidants, metal ions and organic substances, J. Trace Microprobe Techn., 19 (2001) 45 - 60.

J. Michałowski, P. Hałaburda, A. Kojło Determination of phenols in natural waters with a flow-analysis method and chemiluminescence detection, Anal. Lett., 33 (2000) 1373 -1386.

A. Kojło, E. Wołyniec, J. Michałowski, Flow-injection biamperometry of phenol, Anal. Lett., 33 (2000) 237 - 248.

A. Kojło, J. Michałowski, E. Wołyniec, Chemiluminescence determination of thioridazine hydrochloride by flow-injection analysis, J. Pharm. Biomed. Anal., 22 (2000) 85 - 91.

A. Kojło, Metody wstrzykowej analizy przepływowej w oznaczeniach zanieczyszczeń środowiska. Rozdział  w “Metody analityczne w badaniach substancji szkodliwych i niebezpiecznych". Praca zbiorowa pod redakcją J. Gacy, B. Marciniec i S. Żaka, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1999.

A. Kojło, Kwasy i zasady. Rozdział w skrypcie „Podstawy chemii”. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Tarasiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, M. Tarasiewicz,  J. Karpińska, A. Kojło, E. Wołyniec, E. Kleszczew­ska, Analytical application of reactions of 2- and 10-disubstituted phenothi­azines with some oxidizing agents, Chem. Anal. (Warsaw), 43 (1998) 159 - 178.

A. Kojło, E. Wołyniec, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Application of flow injection method for determination of thioridazine, Anal. Lett., 30 (1997) 2733 - 2742.

J. V. Garcia Mateo, A. Kojło, Flow-injection biamperometric determination of epineph­rine, J. Pharm. Biomed. Anal., 15 (1997) 1821 - 1828.

J. Karpińska, A. Kojło, A. Grudniewska, H. Puzanowska-Tarasiewicz, The improved flow-injection method for the assay of phenothiazine neuroleptics in pharma­ceutical prepa­rations using Fe(III) ions, Pharmazie, 51 (1996) 950 - 954.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, E. Wołyniec, A. Kojło, Flow-injection spectrophotomet­ric determination of promazine, J. Pharm. Biomed. Anal., 14 (1996) 267 - 271.

A. Kojło, J. Martinez Calatayud, Spectrofluorimetric flow injection determination of adrenaline with an iodine  solid phase reactor, Anal. Chim. Acta, 308 (1995) 334 - 338.

A. Kojło, J. Martinez Calatayud, FIA-fluorimetric determination of adrenaline with a solid-phase reactor of manganese dioxide incorporated in polyester resin beads, Anal. Lett., 28 (1995) 239 - 247.

A.  Kojło, J. Martinez   Calatayud, FIA-spectrophotometric  determination  of N-sub­sti­tuted phenothiazine derivatives by oxidation with a solid-phase reactor of manganese di­oxide in­corporated in polyester resin beads, Talanta, 42 (1995) 909 - 913.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, A. Kojło, Analytical properties of phenothiazines, Biolog. and Chemical Aspects of Thiazines and Analogs, Proceedings of The Seventh Interna­tional Conference on Phenothiazines and Structurally Related Psychotropic Compounds, 1995, 193 - 201.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Flow-injection determination of promazine with biamperometric detection at two platinum wire electrodes, Biolog. and Chemical Aspects of Thiazines and Analogs, Proceedings of The Seventh International Confer­ence on Phe­nothiazines and  Structurally Related Psychotropic Compounds, 1995, 221 - 228.

A. Kojło, E. Gorodkiewicz, Simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate in a flow-injection system, Anal. Chim. Acta, 302 (1995) 283 - 287.

A. Kojło, E. Kleszczewska, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Flow-injection spectrophotomet­ric determination of L-ascorbic acid by oxidation of iron (III), Acta Polon. Phar­m., 51 (1994) 293 - 295.

J. Michałowski, A. Kojło, B. Magnuszewska, M. Trojanowicz, Flow-injection biam­perometry of phenothiazine derivatives, Anal. Chim. Acta, 289 (1994) 339 - 346.

A. Kojło, J. Półtorak, Spektrofotometryczne oznaczanie fenolu w nadfiolecie metodą przepływową z wstrzykiwaniem próbki, Zeszyty Naukowe FUW, Dział CH, 74 (1993) 61 - 75.

J. Michałowski   A. Kojło,   M. Trojanowicz,   B. Szostek, A. G. Zagatto Elias,  Simulta­neous  determination  of  sucrose  and reducing sugars using indirect flow-injec­tion biam­perometry, Anal. Chim. Acta, 271 (1993) 239 - 246.

A. Kojło, E. Wołyniec, J. Michałowski, J. Półtorak, H. Puzanowska-Tarasiewicz, M. Tro­janowicz, Spektrofotometryczne oznaczanie fenoli i siarczanów metodą przepły­wową z wstrzykiwaniem próbki, rozdział w książce "Nowe techniki pomiarów w analizie wody i ścieków”, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Warszawa 1990, 55 - 71.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, J. Martinez Calatayud, Immobilization of hex­a­cyanoferrate(III) for a flow injection spectrophotometric determination of promazine, Ana­l. Lett., 26 (1993) 593 - 604.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, J. Martinez Calatayud, Spectrophotometric de­termination of promazine with an oxidative column in FIA manifolds, J. Phar­m. Biomed. Anal., 10 (1992) 785 - 788.

A. Kojło, J. Martinez Calatayud, Spectrophotometric determination of adrenaline with an oxidative column in a FIA assembly, J. Pharm. Bio­med. Anal., 8 (1990) 663 - 666.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, E. Wołyniec, J. Półtorak, A. Grudniewska, Spek­trofotometryczne oznaczanie fenoli metodą przepływową z wstrzykiwaniem próbki, Che­m. Anal. (Warsaw), 36 (1991) 869 - 877.

A. Kojło, J. Michałowski, M. Trojanowicz, Flow-injection ultraviolet spectrophotometric determination of sulphate in natural waters, Anal. Chim. Acta, 228 (1990) 287 - 292.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Z. Gołębiewski, Pochodne fenotiazyny jako nowe odczynniki w analizie chemicznej. VII. Ekstrakcyjno-spektrofotometryczne ozna­cza­nie palladu (II) i platyny (IV) obok siebie, Chem. Anal. (Warsaw), 34 (1989) 243 - 250.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Pochodne fenotiazyny jako nowe odczynniki w analizie chemicznej. VI. Ekstrakcyjno-spektrofotometryczne oznaczanie platyny (IV), Chem. Anal. (Warsaw), 32 (1987) 739 - 747.

A. Kojło, E. Kalinowska, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Spektrofotometryczne badanie utleniania chloropromazyny w obecności jonów miedzi (II), Zeszyty Naukowe Fili UW w Białymstoku, Dział CH, 11 (1986) 19 - 32.

A. Kojło, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Application of methopromazine for the extrac­tive spectrophotometric   determination   of   platinum, Talanta, 30 (1983) 529 - 530.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, A. Kojło, Zastosowanie chloraminy T do spektrofotome­trycznego oznaczania perazyny, Farm. Pol., 39 (1983) 141 - 142.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, A. Kojło, L. Zawadzka, Spectrophotometric determination of Osmium (VIII) with Promazine Hydrochloride, Microchem. J., 26 (1981) 360 - 364.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, N. Omielianiuk, A. Kojło, Zastosowanie metopromazyny jako wskaźnika redoks w jodometrycznym oznaczaniu kwasu askorbinowego, Acta Polon. Pharm., 37 (1980) 315 - 320.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, A. Kojło, M. Tarasiewicz, Pochodne fenotiazyny jako nowe odczynniki w analizie chemicznej, Spektrofotometryczne oznaczanie pal­ladu (II), Chem. Anal. (Warsaw), 25 (1980) 1053 - 1059.

 

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona