logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Wydział Chemii / Zakład Chemii Analitycznej
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:bgodlew@uwb.edu.pl
 • Phone:85-738-8257
 • room:2037
 • godziny konsultacji:poniedziałek godz. 10.30 - 12

Scopus Author ID: 6602997126

NUMER ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-2576-4029

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Godlewska-Zytkiewicz

 

Dodatkowe funkcje:

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, UwB.

Członek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego, UwB.

Członek Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Autoryzowany trener zespołu TrainMic (Training in Metrology in Chemistry) powołanego przy Institute for Reference Methods and Measurements (IRMM) w Belgii oraz członek Editorial Board europejskiego TrainMic-u.

 

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie metod spektrometrii atomowej oraz cząsteczkowej w analizie śladowych ilości metali w próbkach biologicznych i środowiskowych;

Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej metali;

Metody przygotowania próbek do analizy, techniki wydzielania i wzbogacania śladów metali: ekstrakcja do fazy stałej, stałe sorbenty, zatężanie elektrochemiczne, biosorpcja i jej wykorzystanie w analizie chemicznej;

Polimery z odwzorowanymi jonami metali;

Analiza platynowców; monitoring środowiska; metrologia chemiczna.

 

Oferty współpracy:

Analiza śladowych ilości metali w próbkach biologicznych, środowiskowych i żywności technikami spektrometrii atomowej (FAAS, ETAAS, HR CS AAS oraz ICP MS)

Analiza siarki w żywności techniką HR CS AAS

Przygotowanie próbek do analizy (mineralizacja, wydzielanie i wzbogacanie śladów jonów metali za pomocą ekstrakcji do fazy stałej)

Publications
 1. E. Zambrzycka-Szelewa, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Zaremba, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, The Mineral Profile of Polish Beers by Fast Sequential Multielement HR CS FAAS Analysis and Its Correlation with Total Phenolic Content and Antioxidant Activity by Chemometric Methods, Molecules 25 (2020) 3402 doi:10.3390/molecules2515342
 2. B. Leśniewska, Ż. Arciszewska, A. Wawrzyńczak, S. Jarmolińska, I. Nowak, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Method development for determination of trace amounts of palladium in seawater by inductively coupled plasma mass spectrometry after preconcentration on thiol-functionalized MCM-41 materials, Talanta 217 (2020) 121004
 3. J. Gruszka, J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Nanocząstki tlenku tytanu(IV) – zastosowanie w produktach użytkowych, badania właściwości i oznaczanie techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracującą w trybie pojedynczej cząstki, Wiad. Chem. 73 (5-6) (2019) 367-400.
 4. B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Speciation of chromium in alkaline soil extracts by ion-pair reversed phase HPLC-ICP MS method, Molecules 24 (2019) 1172 (16 p). doi:10.3390/molecules24061172
 5. J. Malejko, N. Szymańska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Studies on the uptake and transformation of gold(III) and gold nanoparticles in water-green algae environment using mass spectrometry techniques, J. Anal. At. Spectrom., 34 (2019) 1485-1496.  doi:10.1039/C9JA00132H
 6. B. Godlewska-Żyłkiewicz, S. Sawicka, J. Karpińska, Removal of platinum and palladium from wastewater by means of biosorption on fungi Aspergillus sp. and yeast Saccharomyces sp., Water (Switzerland) 11 (2019) 1522 doi:10.3390/w11071522
 7. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Topczewska, A. Kojło, B. Godlewska-ŻyłkiewiczA comparison study of chemiluminescence systems for the flow injection determination of silver nanoparticles, Microchemical Journal, 144 (2019) 221-228.
 8. J. Gruszka, E. Zambrzycka-Szelewa, J.S. Kulpa, B. Godlewska-ŻyłkiewiczDiscrimination between ionic silver and silver nanoparticles in consumer products using graphite furnace atomic absorption spectrometryJ. Anal. At. Spectrom., 33 (2018) 2133-2142.
 9. J. Malejko, N. Świerżewska, A. Bajguz, B. Godlewska-ŻyłkiewiczMethod development for speciation analysis of nanoparticle and ionic forms of gold in biological samples by high performance liquid chromatography hyphenated to inductively coupled plasma mass spectrometry, Spectrochimica Acta Part B 142 (2018) 1–7.
 10. B. Leśniewska, M. Gontarska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Selective separation of chromium species from soils by single-step extraction methods: a critical appraisal. Water, Air and Soil Pollution 228(8) (2017) 274.
 11. E. Zambrzycka-Szelewa, M. Lulewicz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Simultaneous determination of rhodium and ruthenium by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta B 133 (2017) 81–87.
 12. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz - Studies on the effect of functional monomer and porogen on the properties of ion imprinted polymers based on Cr(III)-1,10-phenanthroline complex designed for selective removal of Cr(III) ions, Reactive and Functional Polymers 117 (2017) 131 - 139.
 13. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Recent advances in on-line methods based on extraction for speciation analysis of chromium in environmental matrices, Crit. Rev. Anal. Chem. 46 (2016) 305-322.
 14. B. Leśniewska, K. Kisielewska, J. Wiater, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Fast and simple procedure for fractionation of zinc in soil using ultrasound probe and FAAS detection. Validation of the analytical method and evaluation of the uncertainty budget, Environ. Monitoring and Assessment, 188 (2016) 29.
 15. J. Malejko, B. Godlewska–Żyłkiewicz, Nanosrebro – zastosowanie, migracja i metody oznaczania, Wiad. Chem. 69 (2015) 187-208.
 16. B. Leśniewska, L. Trzonkowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Multi-commutation flow system with on-line solid phase extraction exploiting the ion imprinted polymer and FAAS detection for chromium speciation analysis in sewage samples, Anal. Methods 7 (2015) 1517-1526.
 17. J. Wiater, A. Łukowski, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Content of zinc in plants depending on its fractional composition in soil and properties of soil, Ecol. Chem. Eng. A. 21 (2014) 347-353.
 18. E. Zambrzycka, B. Godlewska-ŻyłkiewiczOn the determination of total sulfur in food by high-resolution continuum source flame molecular absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B 101 (2014) 234-239. 
 19. E. Zambrzycka, B. Godlewska-ŻyłkiewiczRu(III)-thiobarbituric acid based ion imprinted polymer for solid phase extraction of ruthenium(III) prior to its determination by ETAAS, Microchim. Acta 181 (2014) 1019-1027.
 20. B. Leśniewska, E. Świerad, A. Łukowski, J. Wiater, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Ultrasound assisted extraction for determination of mobile fractions of copper in soil,  Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 65 (2014) 67-74. 
 21. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, A. Wilczewska, Evaluation of ion imprinted polymers for the solid phase extraction and electrothermal atomic absorption spectrometric determination of palladium in environmental samples, Int. J. Environ. Anal. Chem. 93 (2013) 483-498.
 22. E. Zambrzycka, U. Kiedysz, A. Z. Wilczewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Novel ion imprinted polymer as a highly selective sorbent for separation of ruthenium ions from environmental samples, Anal. Methods 5 (2013) 3096-3105. 
 23. J. Malejko, M. Szygałowicz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, Sorption of platinum on immobilized microorganisms for its on-line preconcentration and chemiluminescent determination in water samples, Microchim. Acta 176 (2012) 429-435.
 24. A. Piotrowska-Niczyporuk, A. Bajguz, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Phytohormones as regulators of heavy metal biosorption and toxicity in green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae), Plant Physiology and Biochemistry 52 (2012) 52-65.
 25. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, A. Wilczewska, Separation of ruthenium from environmental samples on ion imprinted polymers based on imprinted Ru(III) allylacatate complex, Talanta 89 (2012) 352-359.
 26. B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Wilczewska, Separation and preconcentration of trace amounts of Cr(III) ions on ion imprinted polymer for atomic absorption determinations in surface water and sewage samples,  Microchem. J. 105 (2012) 88-93. 
 27. E. Zambrzycka, D. Roszko, B. Leśniewska, A. Wilczewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Studies of ion-imprinted polymers for solid-phase extraction of ruthenium from environmental samples before its determination by electrothermal atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 66 (2011) 508-516.
 28. S. Woińska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Determination of platinum and palladium in road dust after their separation on immobilized fungus by electrothemal atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 66 (2011) 522-528.
 29. B. Leśniewska, M. Kosińska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, A.Z.  Wilczewska, Selective solid phase extraction of platinum on an ion imprinted polymers for its electrothermal atomic absorption spectrometric determination in environmental samples, Microchim. Acta 175 (2011) 273-282.  
 30. A. Piotrowska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, Changes in growth, biochemical components, and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) exposed to cadmium and lead, Arch. Environ. Contam. Toxicol. 58 (2010) 594-604. 
 31. J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, A novel flow-injection metod for the determination of Pt(IV) in environmental samples based on chemiluminescence reaction of lucigenin and biosorption, Talanta 81 (2010) 1719-1724.
 32. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, I. Wawreniuk, Assessment of ion imprinted polymers based on Pd(II) chelate complexes for preconcentration and FAAS determination of palladium, Talanta  83 (2010) 596-604. 
 33. A. Piotrowska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, R. Czerpak, M. Kamińska,  Jasmonic acid as modulator of lead toxicity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae), Environ. Experimen. Botany 66 (2009) 507–513. 
 34. B. Godlewska-Żyłkiewicz,Slurry sampling electrothermal atomic absorption spectrometric determination of palladium in water using biosorption with inactive baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae, Intern. J. Environ. Poll. 34 (2008) 140-150. 
 35. B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, B. Leśniewska, A. Kojło, Assessment of immobilized yeast for the separation and determination of platinum in environmental samples by flow-injection chemiluminescence and electrothermal atomic absorption spectrometry, Microchim. Acta 163 (2008) 327-334. 
 36. B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, A. Kojło, Separation of matrix by means of biosorption for flow-injection chemiluminescent determination of trace amounts of Pt(IV) in natural waters, Microchem. J. 85 (2007) 314-320.
 37. J. Malejko, R. Milewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, On the effect of hydrogen peroxide on the flow-injection chemiluminescent determination of platinum; Anal. Lett. 40(5) (2007) 961-973.
 38. J. Malejko, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Czy metale szlachetne są szlachetne, czyli o biodostępności platyny i palladu, Wiad. Chem. 61(5-6) (2007) 387-416.
 39. B. Godlewska-Żyłkiewicz, Microorganisms in inorganic chemical analysis, Anal. Bioanal. Chem. 384 (2006) 114-123.
 40. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Ruszczyńska, E. Bulska, A. Hulanicki, Elimination of interferences in determination of platinum and palladium in environmental samples by inductively coupled plasma mass spectrometry, Anal. Chim. Acta 564 (2006) 236-242.
 41. B. Leśniewska, I. Godlewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, The study of applicability of dithiocarbamate-coated fullerene C60 for preconcentration of palladium for graphite furnace atomic absorption spectrometric determination in environmental samples, Spectrochim. Acta Part B 60(3) (2005) 377-384.
 42. B. Godlewska-Żyłkiewicz, M. Kozłowska, Solid phase extraction using immobilized yeast Saccharomyces cerevisiae for determination of palladium in road dust, Anal. Chim. Acta 539(1-2) (2005) 61-67.
 43. J. Kowalska, M. Asztemborska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Golimowski, Systematic errors in the determination of trace metals, Part II. Memory effects of quartz vessels used for samples preparation in the determination of ultra-trace levels of platinum, Microchim. Acta 150 (2005) 55-58.
 44. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Hulanicki, On the effect of hydrofluoric acid on determination of platinum and palladium in road dust, Chem. Anal. (Warsaw) 50 (2005) 945-950.
 45. A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Protective role of 20-hydroxyecdysone against lead stress in Chlorella vulgaris cultures, Phytochem. 56 (2004) 711-720. IF= 3,104
 46. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Bocca, S. Caimi, S. Caroli, A. Hulanicki, Platinum, palladium and rhodium content in road dust, tunnel dust and common grass in Białystok area (Poland): a pilot study, Sci. Total Environ. 321(1-3) (2004) 93-104. 
 47. B. Godlewska-Żyłkiewicz, Preconcentration and separation procedures for the spectrochemical determination of platinum and palladium, Microchim. Acta 147(4) (204) 189-210.
 48. U. Dziwulska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz,The use of algae Chlorella vulgaris immobilized on Cellex-T support for separation/ preconcentration of trace amounts of platinum and palladium before GFAAS determination, Anal. Lett. 37(10) (2004) 2189-2203.
 49. B. Godlewska-Żyłkiewicz, Biosorption of platinum and palladium for their separation/preconcentration prior to graphite furnace atomic absorption spectrometric determination, Spectrochim. Acta Part B 58 (2003) 1531-1540.
 50. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, J. Golimowski, Systematic errors in the determination of trace metals by GFAAS technique. Part I., Microchim. Acta 143 (2003) 14-19.
 51. B. Godlewska-Żyłkiewicz, Hazards of errors in the palladium storage in determination by GFAAS, Anal. Bioanal. Chem. 372(4) (2002) 593-596.
 52. B. Godlewska-Żyłkiewicz, M. Zaleska, Preconcentration of palladium in a flow-through electrochemical cell for determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry, Anal. Chim. Acta 462(2) (2002) 305-312.
 53. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, E. Bulska, Some problems in the production of hair intercomparison material, Chem. Anal. (Warsaw)47(5) (2002) 737-746. 
 54. B. Leśniewska, K. Pyrzyńska, B. Godlewska-Żyłkiewicz,Platyna i jej związki w środowisku naturalnym człowieka- czy stanowią zagrożenie, Wiad. Chem. 55(3-4) (2001) 323-343.
 55. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska, B. Leśniewska, The methods of preconcentration and determination of some platinum groups metals in environmentalsamples. Annals of the Polish Chemical Society Year 2001, str. 286.
 56. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, Determination of trace amounts of platinum by derivative spectrophotometry after column separation of palladium, J. Trace Microprobe Techn. 19(3) (2001) 345-354.
 57. B. Godlewska-Żyłkiewicz,Analytical Applications of Living Organisms for Preconcentration of Trace Metals and Their Speciation, Crit. Rev. Anal. Chem. 31(3) (2001) 175-189. 
 58. T. Włostowski, A. Krasowska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Dietary cadmium decreases lipid peroxidation in the liver and kidneys of the bank vole, J. Trace Elem. Biol. Med. 14 (2000) 76-80.
 59. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, U. Gąsiewska, A. Hulanicki, Ion exchange preconcentration and separation of trace amounts of platinum and palladium, Anal. Lett. 33(13) (2000) 2805-2820. 
 60. B.Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, J. Michałowski, A. Hulanicki, Preconcentration of trace amounts of platinum in water on different sorbents, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 75(1-2) (1999) 71-81.
 61. B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Hulanicki, The controversial aspects of peak height vs. peak area measurements in ETAAS, Can. J. Anal. Sci. Spectrosc. 44(2) (1999) 47-51.
 62. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, A. Hulanicki, The study of magnesium speciation in serum by liquid chromatography and graphite furnace atomic absorption techniques, Anal. Chim Acta 358 (1998) 185-193. 
 63. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, M. Maj-Żurawska, A. Hulanicki, The parameters influencing the magnesium speciation in analysis of blood serum, Magnesium. Bull. 20 (1998) 65-68. 
 64. W. Zoch-Zwierz, B. Tomaszewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, I. Zawadzka, R. Wierciński, W. Winiecka, A. Wasilewska, H. Kulpa, A. Hulanicki, Ocena stężenia wapnia i magnezu we włosach i surowicy krwi dzieci z nawrotem zespołu nerczycowego, Pediatria Polska LXXI (12) (1996) 1103-1109.
 65. B. Godlewska, J. Golimowski, A. Hulanicki, C.M.G. van den Berg, Determination of Cobalt in Blood Using Cathodic Stripping Voltammetry, Analyst 120 (1995) 143-147.
 66. K. Wróbel, B. Kwiecińska, B. Godlewska, A. Hulanicki, Determination of Total Magnesium in Serum Using Commercial Spectrophotometric Kit and -correction Method, Chem. Anal. 40 (1995) 631-639. 
 67. A. Hulanicki, B. Godlewska, M. Brzóska, Determination of total magnesium in biological samples using electrothermal atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 50 (1995) 1717-1724.
 68. B. Godlewska, A. Hulanicki, F.R. Abou-Shakra, N.I. Ward, Determination of Trace Amounts of Cobalt in Blood, Anal. Lett. 27 (1994) 2647-2662.
 69. B. Godlewska, A. Hulanicki, Specific Problems of Speciation Study in Biological Material, Chem. Anal. (Warsaw)38 (1993) 267-278.
 70. E. Bulska, B. Godlewska, K. Wróbel, A. Hulanicki, Sample Decomposition and Atomization of Trace Amounts of Cobalt in Serum; Can. J. Appl. Spectrosc. 36(4) (1991) 89-93.
 71. A. Hulanicki, E. Bulska, B. Godlewska, K. Wróbel, Manganese Determination in Blood Serum Using Electrothermal Absorption Spectrometry, Anal. Lett. 22(5) (1989) 1341-1354. 
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona