logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk

Wydział Chemii / Zakład Chemii Analitycznej
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

 

ORCID iD: 0000-0003-3416-0371

 

Pełnione funkcje:

Prodziekan Wydziału Chemii ds. Studenckich

Członek Rady Wydziału Chemii UwB

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii ds. własności intelektualnej

 

Poprzednie funkcje:

Członek Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2012-2020)

Przewodnicząca Zespołu do spraw Promocji Instytutu Chemii UwB (2015 - 2017)

Członek Zespołu do spraw Promocji Instytutu Chemii UwB (2009 - 2017)

 

Zainteresowania naukowe:

Automatyzacja procedur analitycznych z wykorzystaniem technik przepływowych (wstrzykowej analizy przepływowowej – FIA, multikomutacyjnej analizy przepływowej – MCFA, układów przepływowych z wykorzystaniem mikropomp pulsowych – MPFS);

Oznaczanie sumy związków fenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej próbek żywności oraz ekstraktów roślinnych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych i chemiluminescencyjnych;

Zastosowanie metod wysokosprawnej i ultrasprawnej chromatografii cieczowej (HPLC, UHPLC) do  oznaczania związków fenolowych w produktach pochodzenia roślinnego i próbkach biologicznych; badanie wychwytywania on-line reaktywnych form tlenu przez związki fenolowe;

Zielona chemia analityczna.

 

Oferty współpracy:

Analiza związków biologicznie czynnych w próbkach rzeczywistych z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, chemiluminescencyjnych.

 

Zgłoszenie patentowe:

Sposób analizy aktywności oraz wpływu inhibitorów na aktywność hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z zastosowaniem 2’-deoksyadenozyny; zgłaszający: Krzysztof Brzeziński, Marta Płońska-Brzezińska, Justyna Czyrko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Katarzyna Buczyńska. Zgłoszenie patentowe numer 422274 z dnia 19.07.2017 r.

Publications
 1. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Renata Świsłocka, Monika Kalinowska, Aleksandra Golonko, Grzegorz Świderski, Żaneta Arciszewska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Monika Naumowicz, Włodzimierz Lewandowski, Biologically Active Compounds of Plants: Structure-Related Antioxidant, Microbiological and Cytotoxic Activity of Selected Carboxylic Acids, Materials 13 (2020) 4454. https://doi.org/10.3390/ma13194454
 2. M. Lukasiewicz, J. Czerniecki, D. Ponikwicka‑Tyszko, M. Sztachelska, M. Hryniewicka, E. Nalewajko‑Sieliwoniuk, W. Wiczkowski, B. Banaszewska, R. Milewski, J. Toppari, I. Huhtaniemi, N.A. Rahman, S. Wolczynski, Placenta is Capable of Protecting the Male Fetus from Exposure to Environmental Bisphenol A, Exposure and Health (2020). DOI: 10.1007/s12403-020-00358-5
 3. E. Zambrzycka-Szelewa, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Zaremba, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, The mineral profile of polish beers by fast sequential multielement HR CS FAAS analysis and its correlation with total phenolic content and antioxidant activity by chemometric methods, Molecules 25 (2020), 3402. https://doi.org/10.3390/molecules25153402
 4. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Hryniewicka, D. Jankowska, A. Kojło, M. Kamianowska, M. Szczepański, Dispersive liquid–liquid microextraction coupled to liquid chromatography tandem mass spectrometry for the determination of phenolic compounds in human milk, Food Chemistry 327 (2020) 126996. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126996
 5. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, Oznaczanie związków fenolowych pochodzenia roślinnego w próbkach biologicznych, w: Bioanalityka w nauce i życiu, Tom 1, red. Irena Staneczko-Baranowska, Bogusław Buszewski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020, str. 349-362.
 6. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Pliszko, J. Nazaruk, E. Barszczewska, W. Pukszta, Comparative analysis of phenolic compounds in four taxa of Erigeron acris s. l. (Asteraceae), Biologia 74 (2019) 1569-1577. DOI: 10.2478/s11756-019-00332-w
 7. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Topczewska, A. Kojło, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A comparison study of chemiluminescence systems for the flow injection determination of silver nanoparticles, Microchemical Journal, 144 (2019) 221-228.
 8. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, P. Twarowska, M. Timoszuk, J. Nazaruk, Post-column determination of polyphenolic antioxidants in Cirsium vulgare (Savi) Ten. Extracts, Journal of Separation Science 40 (2017) 3830-3838.
 9. K. Brzeziński, J. Czyrko, J. Sliwiak, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Jaskolski, B. Nocek, Z. Dauter, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from a hyperthermophile (Thermotoga maritima) is expressed in Escherichia coli in inactive form - Biochemical and structural studies, International Journal of Biological Macromolecul 104 (2017) 584–596.
 10. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Kojło, Zastosowanie detekcji pokolumnowej do badania aktywności przeciwutleniającej, Analityka 1 (2017) 12-17.
 11. J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, Rodzaje detekcji w analizie przepływowej. Detekcja chemiluminescencyjna, w: Analiza przepływowa – Od teorii do praktyki, red. Krystyna Pyrzyńska, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2017, str. 149-170.
 12. A. Kojło, J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Wołyniec, Rodzaje detekcji w analizie przepływowej. Detekcja spektrofotometryczna, w: Analiza przepływowa – Od teorii do praktyki, red. Krystyna Pyrzyńska, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2017, str. 98-119.
 13. J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Szabuńko, J. Nazaruk, Ultra performance liquid chromatography with photodiode array and chemiluminescence detection for the determination of polyphenolic antioxidants in Erigeron acris L. extracts, Phytochemical Analysis 27 (2016) 277-283.
 14. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Iwanowicz, S. Kalinowski, A. Kojło, Application of direct-injection detector integrated with the multi-pumping flow system to chemiluminescence determination of the total polyphenol index, Analytica Chimica Acta 911 (2016) 82-91.
 15. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Pawlukiewicz, A. Kojło, A novel multicommuted flow method with nanocolloidal manganese(IV)-based chemiluminescence detection for the determination of the total polyphenol index, Food Analytical Methods 9 (2016) 991-1001.
 16. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, M. Święczkowska, A. Kowalewska, A. Kojło, A study on the selection of chemiluminescence system for the determination of the total polyphenol index of plant-derived foods using flow injection analysis, Food Chemistry 176 (2015) 175–183.
 17. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, M. Mozolewska, E. Wołyniec, J. Nazaruk, Determination of polyphenolic compounds in Cirsium palustre (L.) extracts by high performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta 133 (2015) 38-44.
 18. Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Jolanta Nazaruk, Joanna Siniło, Anatol Kojło,Determination of the total polyphenolic content in Cirsium palustre (L.) leaves extracts with manganese(IV) chemiluminescence detection, Food Chemistry 152 (2014) 155-161.
 19. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Nazaruk, J. Kotowska, A. Kojło, Determination of the total phenolic/antioxidant levels in Cirsium oleraceum and Cirsium rivulare extracts with cerium(IV)-rhodamine 6G  chemiluminescence detection, Talanta 96 (2012) 216-222.
 20. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Wołyniec, A. Kojło, Połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczowej i wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną, w: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania, Tom 3, red. P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, str. 141-158.
 21. J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Kojło, Chemiluminescencyjna reakcja utleniania luminolu w obecności jonów metali i jej analityczne wykorzystanie, w: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania, Tom 3, red. P. Kościelniak i M. Trojanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, str. 118-140.
 22. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, I. Tarasewicz, A. Kojło, Flow injection chemiluminescence determination of the total phenolics levels in plant-derived beverages using soluble manganese(IV) detection system, Analytica Chimica Acta 668 (2010) 19-25.
 23. E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Nazaruk, E. Antypiuk, A. Kojło, Determination of phenolic compounds and their antioxidant activity in Erigeron acris L. extracts and pharmaceutical formulation by flow injection analysis with inhibited chemiluminescent detection, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 48 (2008) 579-586.
 24. E. Nalewajko, A. Wiszowata, A. Kojło Determination of catecholamines by flow-injection analysis and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 43 (2007) 1673-1681.
 25. E. Nalewajko, R. Bort Ramírez, A. Kojło Determination of dopamine by flow-injection analysis coupled with luminol-hexacyanoferrate(III) chemiluminescence detection, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 36 (2004) 219-223.
 26. A. Kojło, E. Nalewajko, Determination of epinephrine by flow-injection analysis using luminol-hexacyanoferrate(III) chemiluminescence detection, Chem. Anal. (Warsaw) 49 (2004) 653-663.
 27. A. Jasińska, E. Nalewajko, Batch and flow-injection methods for the spectrophotometric determination of olanzapine, Analytica Chimica Acta 508 (2004) 165-170.
 28. E. Nalewajko, Wykorzystanie zjawiska chemiluminescencji luminolu w analizie chemicznej, w: Na pograniczu chemii i biologii, Tom IX, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Wydziałów Chemicznych, red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, str. 129-136.
 29. E. Nalewajko, A. Moreno Gálvez, C. Gómez Banito, J. Martínez Calatayud, FIA and batch simultaneous determination of sulfametoxazole and trimetoprim in pharmaceutical formulations by derivative spectrophotometry, Journal of Flow Injection Analysis 20 (2003) 75-80.
Show more publications pokaz wiecej

Instrukcje z Chemii Analitycznej (pdf)

Instrukcje z Chemii Analitycznej I (pdf)

Instrukcje z Chemii Analitycznej II (pdf)

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej - laboratorium (Analiza chromatograficzna materiałów kryjących)

Analiza Leków - laboratorium (Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania kwasu chlorogenowego w preparatach zawierających wyciąg z liści karczocha)

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona