logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:
  • godziny konsultacji:
  • E-mail:elaw@uwb.edu.pl
  • Phone:85-738-8105
  • room:2029
  • godziny konsultacji:Poniedziałek: godz. 13.00 – 15.00

Dodatkowe funkcje:

Koordynator Akademii Młodego Badacza

Sekretarz Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Zainteresowania naukowe:

Oznaczanie związków aktywnych biologicznie, o właściwościach antyutleniających, w próbkach żywności oraz ekstraktach roślinnych z wykorzystaniem wstrzykowej analizy przepływowej z różnymi rodzajami detekcji.

Oznaczanie wybranych pestycydów, stosowanych jako  środki ochrony roślin, z zastosowaniem chemiluminescencji indukowanej w próbkach rzeczywistych.

 

Wybrane publikacje:

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, M. Mozolewska, E. Wołyniec, J. Nazaruk, Determination of polyphenolic compounds in Cirsium palustre (L.) extracts by high performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta 133 (2015) 38-44.

E. Wołyniec, J. Karpińska, S. Łosiewska, M. Turkowicz, J. Klimczuk, A. Kojło, Determination of lipoic acid by flow-injection and high-performance liquid  chromatography with chemiluminescence detection, Talanta 96 (2012) 223-229.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Wołyniec, M. Ciszyńska, A. Kojło, Połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczowej i wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną, rozdział w książce: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania. t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

A. Kojło, E. Wołyniec, Oznaczenia dwuskładnikowe w analizie wstrzykowo-przepływowej z detekcją spektrofotometryczną, rozdział w książce: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

E. Wołyniec, M. Wysocka, M. Pruszyński, A. Kojło, Batch and flow-injection determination of catecholamines using ion selective electroctrodes, Instrum. Sci. Technol. 35 (2007) 241-253.

E. Wołyniec, U. Niedźwiedzka, A. Kojło, Flow-injection chemiluminescence determination of catecholamines, Instrum. Sci. Technol. 35 (2007) 1-13.

J. Karpińska, J. Smyk, E. Wołyniec, A spectroscopic study on applicability of spectral analysis for simultaneous quantification of L-dopa, benserazide and ascorbic acid in batch and flow systems, Spectrochim. Acta Part A 62 (2005) 213-220.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, J. Karpińska, A. Kojło, B. Starczewska, E. Wołyniec,  The Reactions of  2,10 – Disubstituted Phenothiazines with Metal Ions – A Review, Chem. Anal. 48 (2003) 181-187.

E. Wołyniec, A. Kojło, Indirect flow-injection determination of catecholamines  with biamperometric detection, J. Trace Microprobe Techn. 21(2) (2003) 217-227.

A. Kojło, E. Wołyniec, J. Michałowski, Flow - injection biamperometry of phenol, Anal. Letters 23(2) (2000) 237-248.

A. Kojło, J. Michałowski, E. Wołyniec, Chemiluminescence determination of thioridazine  hydrochloride by flow - injection analysis, J. Pharm. Biomed. Anal. 22 (2000) 85-91.

E. Wołyniec, Harmful Properties of Polychlorinated Biphenyls, Pol. J. Environ. Stud., Vol. 8, supl. II (1999) 289-292.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, M. Tarasiewicz, J. Karpińska, A. Kojło, E. Wołyniec, E. Kleszczewska, Analytical Application of Reactions of 2- and 10 - Disubstituted Phenothiazines with Some Oxidizing Agents, Chemia Analityczna 43 (1998) 159-178.

M. Tarasiewicz, E. Wołyniec, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Analytical application of the reactions of 2,10 - disubstituted phenothiazines with organic substances, Pharmazie 53 (1998) 3, 151-155.

A. Kojło, E. Wołyniec, H. Puzanowska-Tarasiewicz, Application of flow injection method for the determination of thioridazine,  Analytical Letters 30(15) (1997) 2733-2742.

H. Puzanowska-Tarasiewicz, E. Wołyniec, A. Kojło, Flow injection spectrophotometric determination of promazine, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 14 (1996) 267-271.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona