logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Elżbieta Zambrzycka-Szelewa

Wydział Chemii / Zakład Chemii Analitycznej
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:elazamb@uwb.edu.pl
 • Phone:85-738-8090, -8091
 • room:2023
 • godziny konsultacji:poniedziałek godz. 9 - 11

Scopus Author ID:  57204141701

ORCID: 0000-0002-1164-4747

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Zambrzycka-Szelewa

 

Pełnione funkcje:

Członek zespołu ds. Promocji Wydziału Chemii na kadencję 2020 - 2024.

Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej na kadencję 2020 - 2024.

Koordynator Wydziału Chemii ds. Własności Intelektualnej na kadencję 2020 - 2024.

Członek Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 - 2023.

 

Zainteresowania naukowe:

Przygotowanie próbek do analizy (mineralizacja, ekstrakcja do fazy stałej).

Synteza i badania właściwości sorpcyjnych polimerów z odwzorowanymi jonami.

Metody spektrometrii atomowej (FAAS, GFAAS, HR-CS FAAS, HR-CS GFAAS, ICP MS).

Oznaczanie metali w próbkach środowiskowych i żywności technikami absorpcji atomowej (FAAS, ETAAS, HR-CS FAAS, HR-CS GFAAS,).

 

Oferty współpracy:

Analiza siarki w żywności techniką HR-CS AAS.

Przygotowanie próbek do analizy (mineralizacja, wydzielanie i wzbogacanie śladów jonów metali za pomocą ekstrakcji do fazy stałej).

Analiza śladowych ilości metali w próbkach biologicznych, środowiskowych i żywności technikami spektrometrii atomowej (AAS, HR-CS AAS)

Publications
 1. E. Zambrzycka-Szelewa, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Zaremba, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz,The Mineral Profile of Polish Beers by Fast Sequential Multielement HR CS FAAS Analysis and Its Correlation with Total Phenolic Content and Antioxidant Activity by Chemometric Methods,Molecules 25 (2020) 3402, https://doi.org/10.3390/molecules25153402
 2. A. Piotrowska-Niczyporuk, A. Bajguz, U. Kotowska, E, Zambrzycka-Szelewa, A. Sienkiewicz, Auxins and Cytokinins Regulate Phytohormone Homeostasis and Thiol-Mediated Detoxification in the Green Alga Acutodesmus obliquus Exposed to Lead Stress,Scientific Reports 10 (2020) 10193, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67085-4
 3. E. Zambrzycka-Szelewa, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Rozdział dziesiąty - Preparation and application of ion-imprinted polymer sorbents in separation process of trace metals, Comprehensive Analytical Chemistry 86  (2019) 261-293, w monografii napisanej pod redakcją M. Marć, Mip Synthesis, Characteristics and Analytical Application, Wydawnictwo Elsevier B.V. All rights reserved, ISBN: 978-0-444-64266-0, https://doi.org/10.1016/bs.coac.2019.05.008
 4. U. Klekotka, E. Zambrzycka-Szelewa, B. Kalska-Szostko, Stability of nanowires in environmental aqueous solutions, J. Molecular Liquids 274 (2019) 477-483, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.130
 5. J. Gruszka, E. Zambrzycka-Szelewa, J.S. Kulpa, B. Godlewska-Żyłkiewicz; Discrimination between ionic silver and silver nanoparticles in consumer products using graphite furnace atomic absorption spectrometryJ. Anal. At. Spectrom., 33 (2018) 2133-2142, https://doi.org/10.1039/c8ja00310f
 6. A. Piotrowska-Niczyporuk, A. Bajguz, E. Zambrzycka-Szelewa, M. Bralska, Exogenously applied auxins and cytokinins ameliorate lead toxicity by inducing antioxidant defence system in green alga Acutodesmus obliquus, Plant Physiology and Biochemistry 132 (2018) 535–546, https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.09.038
 7. H. Zubyk,  O. Mykhailiv,  A. Papathanassiou,  B. Sulikowski,  E. Zambrzycka-Szelewa,  M. Bratychak  and  M. Eliza Plonska-Brzezinska, Phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: synthesis, physicochemical characteristics and potential applications, J. Mater. Chem. A 6 (2018) 845-852, https://doi.org/10.1039/c7ta08814k 
 8. U. Klekotka, E. Wińska , E. Zambrzycka-Szelewa , D. Satuła, B. Kalska-Szostko, Heavy-metal detectors based on modified ferrite nanoparticles, Beilstein J. Nanotechnol. 9 (2018) 762–77, https://doi.org/10.3762/bjnano.9.69
 9. A. Piotrowska-Niczyporuk,  A. Bajguz, E. Zambrzycka-Szelewa, Response and the detoxification strategies of green alga Acutodesmus obliquus (Chlorophyceae) under lead stress, Environmental and Experimental Botany, 144 (2017) 25-36, https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.08.013
 10. E. Zambrzycka-Szelewa, M. Lulewicz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Simultaneous determination of rhodium and ruthenium by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta B 133 (2017) 81–87, https://doi.org/10.1016/j.sab.2017.04.012
 11. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Ruten – pierwiastek nieznany, Analityka 4 (2016) 36 – 41.
 12. B. Leśniewska, I. Jakubowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A novel ion-imprinted polymeric sorbent for separation and determination of chromium(III) species in waste water, Turk. J. Chem. 40 (2016) 933-943.
 13. A. Piotrowska-Niczyporuk, · A. Bajguz, · M. Talarek, · M. Bralska, · E. Zambrzycka, „The effect of lead on the growth, content of primary metabolites, and antioxidant response of green alga Acutodesmus obliquus (Chlorophyceae)", Environ. Sci. Pollut. Res. 22 (2015) 19112–19123
 14. B. Kalska-Szostko, U. Wykowska, A. Basa, E. Zambrzycka,„Stability of core–shell nanowires in selected model solutions", Appl. Surf. Sci. 332 (2015) 599–605
 15. B. Leśniewska, L. Trzonkowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Multi-commutation flow system with on-line solid phase extraction exploiting the ion-imprinted polymer and FAAS detection for chromium speciation analysis in sewage samples", Anal. Methods, 7 (2015) 1517–1526
 16. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „A new ion imprinted polymer based on Ru(III)-thiobarbituric acid complex for solid phase extraction of ruthenium(III) prior to its determination by ETAAS", Microchim. Acta 181 (2014) 1019–1027
 17. E. Zambrzycka, L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Polimery z odwzorowanymi jonami w analizie chemicznej", Analityka 4 (2014) 24–30
 18. B. Kalska-Szostko, U. Wykowska, D. Satuła, E. Zambrzycka, „Stability of core–shell magnetite nanoparticles", Colloid. Surf. B, 113 (2014) 295–301
 19. E. Zambrzycka; B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Determination of sulfur in food by high-resolution continuum source flame molecular absorption spectrometry"; Spectrochim. Acta B, 101 (2014) 234–239
 20. B. Kalska-Szostko, U. Wykowska, D. Satuła, E. Zambrzycka, „Stability of core–shell magnetite nanoparticles", Colloid. Surf. B, 113 (2014) 295–301
 21. E. Zambrzycka; B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Determination of sulfur in food by high-resolution continuum source flame molecular absorption spectrometry"; Spectrochim. Acta B, 101 (2014) 234–239
 22. E. Zambrzycka, U. Kiedysz, A.Z. Wilczewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Novel ion imprinted polymer as a highly selective sorbent for separation of ruthenium ions from environmental samples", Anal. Methods 5 (2013) 3096–3105
 23. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, „Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami", Analityka 3 (2013) 22–26
 24. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, „Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami - cz. II. Zastosowanie polimerów z odwzorowanymi cząsteczkami w analizie chemicznej", Analityka 4 (2013) 12–17
 25. E. Zambrzycka, „Zastosowanie rutenu i źródła jego emisji do środowiska przyrodniczego" w „Publikacje naukowe stypendystów" (red. M. Proniewski), Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Białystok 2013, str. 98–111
 26. B. Kalska-Szostko, U. Wykowska, K. Piekut, E. Zambrzycka, „Stability of iron (Fe) nanowires", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 416 (2013) 66–72
 27. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, A.Z.  Wilczewska, „Separation of ruthenium from environmental samples on polymeric sorbent based on imprinted Ru(III)-allyl acetoacetate complex", Talanta 89 (2012) 352–359
 28. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Historia odkrycia platynowców", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 17–26
 29. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 283-292
 30. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Leki zawierające ruten", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 61–71
 31. B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, E. Zambrzycka, „Właściwości chemiczne platynowców", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 283–292
 32. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, E. Zambrzycka, „Polimery z odwzorowanymi jonami", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 283–292
 33. A. Salińska, T. Włostowski, E. Zambrzycka, „Effect of dietary cadmium and/or lead on histopathological changes in the kidneys and liver of bank voles Myodes glareolus kept in different group densities", Ecotoxicology, 21 (2012) 2235–2243
 34. A. Piotrowska-Niczyporuk, A. Bajguz, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Phytohormones as regulators of heavy metal biosorption and toxicity in green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae)„, Plant Physiology and Biochemistry, 52 (2012) 52–65
 35. E. Zambrzycka, D. Roszko, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A.Z. Wilczewska, „Studies of ion-imprinted polymers for solid-phase extraction of ruthenium from environmental samples before its determination by electrothermal atomic absorption spectrometry", Spectrochim. Acta B, 66 (2011) 508–516
 36. B. Leśniewska, M. Kosińska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, A.Z. Wilczewska, „Studies of new sorbents based on imprinted complexes of Pt(II) with thiosemicarbazone derivatives for separation and determination of platinum in environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry", Microchim. Acta, 175 (2011) 273–282
 37. A. Piotrowska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, „Changes in the growth, biochemical components and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) exposed to cadmium and lead", Arch. Environ. Contam. Toxicol. 58, (2010) 594–604
 38. E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Historia atomowej analizy spektralnej, część IV. „Dzieje pieca grafitowego”, Analityka 2 (2008) 36–40
Show more publications pokaz wiecej

Materiały do zajęć:

Chemia analityczna I - laboratorium (pdf)

Chemiczny monitoring środowiska - laboratorium (pdf)

Pracownia aparaturowa - Oznaczanie Ca i Mg w winie metodą FAAS (pdf)

Chemia analityczna zaawansowana -  Oznaczanie Fe w wodach (pdf)

Współczesne problemy chemii analitycznej i nieorganicznej - Frakcjonowanie Ca i Mg w glebie (pdf),

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej: Przygotowanie próbek włosów (pdf), Oznaczanie Ca, Mg i Zn we włosach techniką FAAS (pdf), Oznaczanie Cd we włosach techniką GFAAS (pdf), Oznaczanie Cu(II) w łuskach nabojów broni myśliwskiej techniką UV-VIS (pdf)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona