logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Izabella Jastrzebska
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:
  • godziny konsultacji:

Funkcje Dodatkowe:

1) Recenzent Olimpiady Chemicznej (od 2011)
2) Członek Okręgowego Komitetu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Okręg Białostocki (od 2013)
3) Członek Rady Wydziału (od 2013)
4) Koordynator ds. kursu IntroMed (dla studentów zagranicznych (od 2014)

 

Maszyny molekularne, chemia [4,5]-spiroketali steroidowych, poszukiwania nowych odczynników do klasycznych reakcji (bromowanie, utlenianie) Synteza związków biologicznie czynnych, potencjalnych maszyn molekularnych

 

Publications

J. W. Morzycki, A.Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Some reactions of 16α,17α-oxido-steroids: a study related to the synthesis of the potent anti-tumor saponin OSW-1 aglycone, Tetrahedron Letters 41, 3751-3754 (2000); IF 2.617.

2) J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Neighboring group participation in epoxide ring cleavage in reactions of some 16,17-oxidosteroids with lithium hydroperoxide, Tetrahedron 57, 2185-2193 (2001); IF 2.276.           

3) J. W. Morzycki, I. Jastrzębska, Novel transformation of 23-bromosapogenins. Synthesis of (22S,23R)-22-hydroxy-23,26-epoxyfurostanes, Tetrahedron Letters 42, 5989-5991 (2001); IF 2.280.

4) A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Nowe produkty naturalne o działaniu cytostatycznym, praca przeglądowa, Wiadomości Chemiczne 55, 793-820 (2001).

5) J. W. Morzycki, I. Jastrzębska, K. Katryński, Oxidation of furost-20(22)-enes with 3-chloroperoxybenzoic acid and osmium tetroxide, Collect. Czech. Chem. Commun. 66, 1746-1752 (2001); IF 0.778.

6) I. Jastrzębska, K. Katryński, J. W. Morzycki, Oxidation of 3α,5β-cyclo-6β-methoxyfurost-20-ene and its 17α-hydroxy derivative with 3-chloroperoxybenzoic acid and OsO4, Annals of the Polish Chemical Society, 184 (2001).

7) I. Jastrzębska, K. S. Katryński, J. W. Morzycki, Further study on oxidation of pseudosapogenin, Arkivoc IX, 46-54 (2002); IF 0.392.

8) R. Anulewicz-Ostrowska, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, J. Wójcik, An assisted solvolysis of 23-spirostanyl bromides and tosylates. A new rearrangement of spirostanes to the bisfuran systems, J. Org. Chem.67, 6916-6924 (2002); IF 3.217.

9) A. Gryszkiewicz-Wojtkielewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, D. B. Romanowska, Approaches towards the synthesis  of cephalostatins, ritterazines and saponins from Ornithogalum saundersiae – new natural products with cytostatic activity, Current Organic Chemistry7, 1257-1277 (2003); IF 2.521.

10) I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, U. Trochimowicz, Lead tetraacetate – iodine oxidation of 23-spirostanols, Tetrahedron Letters45, 1929-1932 (2004); IF 2.484.

11) M. K. Cyrański, J. Frelek, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Rearrangement of 23-oxospirostanes to the 22-oxo-23-spiroketal isomers promoted by Lewis acids – X-ray crystal structure of (23R, 25S)-3b-acetoxy-16b,23:23,26-diepoxy-5b-cholestan-22-one, Steroids 69, 395-400 (2004); IF 2.337.

 12) J. W. Morzycki, K. Paradowska, K. Dąbrowska-Balcerzak, I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, I. Wawer, 13C NMR study of spirostanes and furostanes in solution and solid state, Journal of Molecular Structure 744-747, 447-455 (2005); IF 1.440.

 13) I. Jastrzębska, J.W. Morzycki, Unusual Baeyer-Villiger Oxidation of 23-Oxosarsasapogenin Acetate, Polish Journal Chemistry 79, 1245-1248 (2005); IF 0.513.

 14) M. A. Iglesias-Arteaga, I.Jastrzębska, J.W. Morzycki, Reactions of Sapogenins with m-Chloroperoxybenzoic Acids Catalyzed by Lewis Acids, Polish Journal Chemistry 80, 667-671 (2006); IF 0.491.

15)  I. Jastrzebska, J. B Scaglione, G. T. DeKoster, N. P. Rath, D. F. Covey, Palladium-catalyzed potassium enoxyborate alkylation of enantiopure Hajos-Parrish indenone to construct rearranged steroid ring systems, J. Org. Chem. 72, 4837-4843 ( 2007); IF 3.959.

16) Y. López, I. Jastrzębska, R. Santillan, J. W. Morzycki, Synthesis of „glycospirostanes” – Steroid sapogenins with a sugar-like ring F, Steroids 73, 449-457 (2008); IF 2.588; pKBN 27.

17) J. B Scaglione, I. Jastrzebska, K. Krishnan, L. Ping, G. Akk, B. D. Manion, A. Benz, A. Taylor, N. P.  Rath,   A. S. Evers, C. F. Zorumski, S. Mennerick, D. F. Covey, Neurosteroid analogues. 14. Alternative ring system scaffolds: GABA modulatory and anesthetic actions of cyclopenta[b]phenantrenes and cyclopenta[b]anthracenes, J. Med. Chem. 51, 1309-1318 (2008); IF 4.898; pKBN 32.

18) I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, A. M. Tomkiel, Z. Urbańczyk-Lipkowska, D. Wójcik, J. W. Morzycki, On reaction of steroid 23-oxo and 23,24-epoxysapogenins with Lewis acids, Steroids 74, 675-683 (2009); IF 2.905; pKBN 27.

19) I. Jastrzębska, A. Dobrogowska, E. Lutostańska, J. W. Morzycki, On reactions of spirostane sapogenins with benzeneselenic anhydride, Tetrahedron 66, 5024-5029 (2010); IF 3.011; pKBN 32.

20) I. Jastrzebska, Chemistry of steroidal sapogenins – new advances in a classical field, Current Organic Chemistry16, 353-372 (2012); IF 3.064

21) I. Jastrzębska, M. Górecki, J. Frelek, R. Santillan, L. Siergiejczyk, J. W. Morzycki, Photoinduced isomerization of 23-oxosapogenins. Conformational analysis and spectroscopic characterization of 22-isosapogenins,  J. Org. Chem.77, 11257-11269 (2012); IF 4.564

22) I. Jastrzebska, Preparation of a-bromo ketones involving the reaction of enol triethylborates with N-bromosuccinimide, Journal of Chemistry, 2013, ID 294107, IF 0.516

23) I. Jastrzębska, J. Frelek, R. Santillan, L., J. W. Morzycki, Photochemical isomerization of 23-oxosapogenins, Chemicke listy (Abstract book) 2014, 108, 110. IF 0.453

24) D. Czajkowska-Szczykowska, I. Jastrzębska, R. Santillan, J.W. Morzycki, The synthesis of disteroidal macrocyclic molecular rotors by an RCM approach, Tetrahedron 70, 9427-9435 (2014). IF 2.817

25) I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Erroneous epimerization at C-22 in sapogenins, Steroids 100, 17-20 (2015).

26) I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk,M. Morawiak,  B. Seroka, J. W. Morzycki, Oxidation of olefins with

benzeneseleninic anhydride in the presence of TMSOTf, J. Org. Chem. 80, 6052-6061 (2015).

 

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona