logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Izabella Jastrzębska
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:gierdas@uwb.edu.pl
 • Phone:85 7388127, 8100
 • room:1084, laboratorium 1101
 • godziny konsultacji:--

Funkcje Dodatkowe:

1) Recenzent Olimpiady Chemicznej (od 2011)

2) Przewodniczaca Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na lata 2022-2024.

3) Członek Rady Wydziału (od 2013) 

4) Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu w Białymstoku (od 2019)

                                                                                                                                                     

 

 

Synteza potencjalnych maszyn molekularnych (steroidowe rotory molekularne).

Synteza związków biologicznie czynnych (selenosteroidy) oraz badanie ich właściwości.  

 

Publications

2022

P. A. Grześ, B. Monti, N. Wawrusiewicz-Kurylonek, L. Bagnoli, L. Sancineto, I. Jastrzebska, C. Santi, Simple Zn-Mediated Seleno- and Thio-Functionalization of Steroids at C-1 Position, . Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 3022. doi.org/10.3390/ijms23063022 (140 punktów min.)

2021

I. Jastrzebska, P. A. Grzes , K. Niemirowicz-Laskowska, H. Car, Selenosteroids - promising hybrid compounds with pleiotropic biological activity: synthesis and biological aspects, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 213 (2021) 105975 (100 punktów min.)

2020

1. K. Olszewska, I. Jastrzebska, A. Łapiński, M. Górecki, R. Santillan, N. Farfan, T. Runka, Steroidal molecular rotors with 1,4-diethynylphenylene rotators: experimental and theoretical investigations towards seeking efficient properties, The Journal of Physical Chemistry B 124, 9625-9635 (2020) https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c06464 IF 2.857 (140 punktów min.)

2. T. Pawlak, D. Czajkowska-Szczykowska, I. Jastrzebska, R. Santillan, B. Seroka, J. Maj, J. Morzycki, P. Labra-Vázquez, N. Farfan, G. Bujacz, M. Potrzebowski, Influence of Hydrogen/Fluorine Substitution on Structure, Thermal Phase Transitions and Internal Molecular Motion of Aromatic Residues in the Crystal Lattice of Steroidal Rotors. Cryst. Growth Des. 20, 2202-2216 (2020) IF 4.153 (100 punktów min.)

3. . I. Jastrzebska, Synthesis and application of steroidal 22,16β-carbolactones: a review, Journal  of  Steroid  Biochemistry  and  Molecular Biology199, 105592 (2020)  IF 3.785 (100 punktów min.)

4. N. Wawrusiewicz-Kurylonek,  J.  Gościk,  M. Chorąży,  K.  Siewko,  R. Posmyk,  A  Zajkowska,  A.  Citko,  R. Maciulewski,  M.  Szelachowska,  J. Myśliwiec,  I. Jastrzębska,  A. Kułakowska, J. Kochanowicz , A. J. Krętowski, The Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1 gene variant (rs1990760) as an autoimmune-based pathology susceptibility factor, Immunobiology 225, 151864 (2020) IF 2.76 (100 punktów min.)

5. M. Turkowicz, I. Jastrzebska, M. Hryniewicka, U. Kotowska, D. Gudalewska, J. Karpińska, Investigation of lipoic acid – 4-methoxybenzyl alcohol reaction and evaluation of its analytical usefulness, Food Chemistry309, 125750 (2020)  IF 5.399 (200 punktów min.)

2019

1. I. Jastrzebska, S. Mellea, V. Salerno, P. A. Grześ, L. Siergiejczyk, K. Niemirowicz-Laskowska, R. Bucki, B. Monti, C. Santi. PhSeZnCl in the Synthesis of Steroidal β-Hydroxy-Phenylselenides Having Antibacterial Activity, Int. J. Mol. Sci., 20(9), 21212019 (2019); doi: 10.3390/ijms20092121. IF 3.687 (140 punktów min.)

2. D. Czajkowska-Szczykowska, I. Jastrzebska, J. E. Rode, J. W. Morzycki, Revision of the structure of N,O-diacetylsolasodine. Unusual epimerization at the spiro carbon atom during acetylation of solasodine, Journal of Natural Products 82, 59-65 (2019). IF 3.885 (100 punktów min.)

2018

1.K. Janicka, I. Jastrzebska, A. D. Petelska, Complex formation equilibria between cholesterol and diosgenin   analogues in monolayers determined by the Langmiur method, Biointerphases 13, 061001 (2018). IF 2.455

2. T. Runka, K. Olszewska, P. Fertsch, A. Łapiński, I. Jastrzebska, R. Santillan, N. Farfán, Vibrational spectroscopic characterization of cyclic and acyclic molecular rotors with 1,4-diethynylphenylene-d4 rotators, Spectrochimica Acta Part A: Mol and Biolmol. Spectro.192, 393-400 (2018). IF 2.536

2017

1. I. Jastrzebska, J.W. Morzycki, Some observations on solasodine reactivity, Steroids 127, 13-17 (2017) IF 2.282

2. I. Jastrzebska, K. Niemirowicz, W. I. Brzozowska, R. Bucki, The synthesis and antifungal activity of (20S)-  

3β-acetoxy-5α-pregnane-20,16β-carbolactone against fluconazole – resistant Candida cells, Steroids 118, 55 60 (2017) IF 2.282

2016

1. I. Jastrzebska, T. Pawlak, R. Arcos-Ramos, E. Florez-Lopez, N. Farfán, D. Czajkowska-Szczykowska, J. Maj, Rosa Santillan, J. W. Morzycki, M. J. Potrzebowski, Synthesis, Structure, and Local Molecular  Dynamics for Crystalline Rotors Based on Hecogenin/Botogenin Steroidal Frameworks, Cryst. Growth Des.16, 5698−5709 (2016). IF 4.055

2. K. Janicka, I. Jastrzebska, A. D. Petelska, The Equilibria of Diosgenin–Phosphatidylcholine and   Diosgenin Cholesterol in Monolayers at the Air/Water Interface, J Membrane Biol 249:585–590 (2016). IF 1.991

2015

1. I. Jastrzębska, M. Morawiak, B. J. Rode, Seroka, L. Siergiejczyk J. W. Morzycki, Oxidation of olefins with  benzeneseleninic anhydride in the presence of TMSOTf, J. Org. Chem. 80, 6052-6061 (2015). IF 4.721

2. I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Erroneous epimerization at C-22 in sapogenins, Steroids, 100, 17-20 (2015). IF 2.639

2014

1. I. Jastrzębska, J. Frelek, R. Santillan, L., J. W. Morzycki, Photochemical isomerization of 23-oxosapogenins, Chemicke listy (Abstract book) 2014, 108, 110. IF 0.453

2. D. Czajkowska-Szczykowska, I. Jastrzębska, R. Santillan, J.W. Morzycki, The synthesis of disteroidal macrocyclic molecular rotors by an RCM approach, Tetrahedron 70, 9427-9435 (2014). IF 2.817

2013

1. I. Jastrzebska, Preparation of a-bromo ketones involving the reaction of enol triethylborates with N-bromosuccinimide, Journal of Chemistry, 2013, ID 294107, IF 0.516

2012

1. I. Jastrzębska, M. Górecki, J. Frelek, R. Santillan, L. Siergiejczyk, J. W. Morzycki, Photoinduced isomerization of 23-oxosapogenins. Conformational analysis and spectroscopic characterization of 22-isosapogenins,  J. Org. Chem.77, 11257-11269 (2012); IF 4.564

2. I. Jastrzebska, Chemistry of steroidal sapogenins – new advances in a classical field, Current Organic Chemistry 16, 353-372 (2012); IF 3.064

2010

1. I. Jastrzębska, A. Dobrogowska, E. Lutostańska, J. W. Morzycki, On reactions of spirostane sapogenins with benzeneselenic anhydride, Tetrahedron 66, 5024-5029 (2010); IF 3.011

2009

1. I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, A. M. Tomkiel, Z. Urbańczyk-Lipkowska, D. Wójcik, J. W. Morzycki, On reaction of steroid 23-oxo and 23,24-epoxysapogenins with Lewis acids, Steroids 74, 675-683 (2009); IF 2.905

2008

1. J. B Scaglione, I. Jastrzebska, K. Krishnan, L. Ping, G. Akk, B. D. Manion, A. Benz, A. Taylor, N. P.  Rath,   A. S. Evers, C. F. Zorumski, S. Mennerick, D. F. Covey, Neurosteroid analogues. 14. Alternative ring system scaffolds: GABA modulatory and anesthetic actions of cyclopenta[b]phenantrenes and cyclopenta[b]anthracenes, J. Med. Chem. 51, 1309-1318 (2008); IF 4.898

2. Y. López, I. Jastrzębska, R. Santillan, J. W. Morzycki, Synthesis of „glycospirostanes” – Steroid sapogenins with a sugar-like ring F, Steroids 73, 449-457 (2008); IF 2.588

2007

1. I. Jastrzebska, J. B Scaglione, G. T. DeKoster, N. P. Rath, D. F. Covey, Palladium-catalyzed potassium enoxyborate alkylation of enantiopure Hajos-Parrish indenone to construct rearranged steroid ring systems, J. Org. Chem. 72, 4837-4843 ( 2007); IF 3.959

2006

1. M. A. Iglesias-Arteaga, I.Jastrzębska, J.W. Morzycki, Reactions of Sapogenins with m-Chloroperoxybenzoic Acids Catalyzed by Lewis Acids, Polish Journal Chemistry 80, 667-671 (2006); IF 0.491

2005

1. J. W. Morzycki, K. Paradowska, K. Dąbrowska-Balcerzak, I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, I. Wawer, 13C NMR study of spirostanes and furostanes in solution and solid state, Journal of Molecular Structure 744-747, 447-455 (2005); IF 1.440

 2. I. Jastrzębska, J.W. Morzycki, Unusual Baeyer-Villiger Oxidation of 23-Oxosarsasapogenin Acetate, Polish Journal Chemistry 79, 1245-1248 (2005); IF 0.513

2004

1. M. K. Cyrański, J. Frelek, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Rearrangement of 23-oxospirostanes to the 22-oxo-23-spiroketal isomers promoted by Lewis acids – X-ray crystal structure of (23R, 25S)-3b-acetoxy-16b,23:23,26-diepoxy-5b-cholestan-22-one, Steroids 69, 395-400 (2004); IF 2.337

2. I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, U. Trochimowicz, Lead tetraacetate – iodine oxidation of 23-spirostanols, Tetrahedron Letters45, 1929-1932 (2004); IF 2.484

2003

1. A. Gryszkiewicz-Wojtkielewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, D. B. Romanowska, Approaches towards the synthesis  of cephalostatins, ritterazines and saponins from Ornithogalum saundersiae – new natural products with cytostatic activity, Current Organic Chemistry7, 1257-1277 (2003); IF 2.521

2. I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, U. Trochimowicz, Lead tetraacetate-iodine oxidation of 23-spirostanols, Chemické listy 97, S271 (2003), IF 0.620

3. I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Rearrangements of 23-spirostanol and 23-spirostanone derivatives, , Chemické listy 97, S272 (2003), IF 0.620

2002

1. R. Anulewicz-Ostrowska, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, J. Wójcik, An assisted solvolysis of 23-spirostanyl bromides and tosylates. A new rearrangement of spirostanes to the bisfuran systems, J. Org. Chem.67, 6916-6924 (2002); IF 3.217

2. I. Jastrzębska, K. S. Katryński, J. W. Morzycki, Further study on oxidation of pseudosapogenin, Arkivoc IX, 46-54 (2002); IF 0.392

2001

1. J. W. Morzycki, I. Jastrzębska, Novel transformation of 23-bromosapogenins. Synthesis of (22S,23R)-22-hydroxy-23,26-epoxyfurostanes, Tetrahedron Letters 42, 5989-5991 (2001); IF 2.280

2. J. W. Morzycki, A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Neighboring group participation in epoxide ring cleavage in reactions of some 16α,17α-oxidosteroids with lithium hydroperoxide, Tetrahedron 57, 2185-2193 (2001); IF 2.276

3. J. W. Morzycki, I. Jastrzębska, K. Katryński, Oxidation of furost-20(22)-enes with 3-chloroperoxybenzoic acid and osmium tetroxide, Collect. Czech. Chem. Commun. 66, 1746-1752 (2001); IF 0.778

4. A. Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, J. W. Morzycki, Nowe produkty naturalne o działaniu cytostatycznym, praca przeglądowa, Wiadomości Chemiczne 55, 793-820 (2001).

5. I. Jastrzębska, K. Katryński, J. W. Morzycki, Oxidation of 3α,5α-cyclo-6β-methoxyfurost-20-ene and its 17α-hydroxy derivative with 3-chloroperoxybenzoic acid and OsO4, Annals of the Polish Chemical Society, 184 (2001).

2000

1.J. W. Morzycki, A.Gryszkiewicz, I. Jastrzębska, Some reactions of 16α,17α-oxido-steroids: a study related to the synthesis of the potent anti-tumor saponin OSW-1 aglycone, Tetrahedron Letters 41, 3751-3754 (2000); IF 2.617

 

 

  Show more publications pokaz wiecej
  MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

  Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

  Promotion, Olympics and competitionsikona
  Cooperationikona