logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Jadwiga Maj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:jmaj@uwb.edu.pl
 • Phone:85 7388099 (fax)
 • room:1099, 1103
 • godziny konsultacji:--

Członek Rady Wydziału Chemii UwB – 2020-2024

Członek Rady Instytutu Chemii UwB – 2016-2020, 2012-2016, 1996-1999

Członek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB – 2016-2020, 2012-2016

Członek Senatu UwB – 2016-2020, 2008-2012

 

Scopus Author ID: 7101835616

NUMER ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6348-3260

Publications
 1. T. Pawlak, D. Czajkowska-Szczykowska, I. Jastrzebska, R. Santillan, B. Seroka, J. Maj, J. W. Morzycki, P. Labra-Vázquez, N. Farfán, G. D. Bujacz, and M. J. Potrzebowski, Influence of Hydrogen/Fluorine Substitution on Structure, Thermal Phase Transitions, and Internal Molecular Motion of Aromatic Residues in the Crystal Lattice of Steroidal Rotors, Crystal Growth & Design20(4) (2020) 2202-2216, Open Access IF 4.153
 2. R. Jorda, E. Řezníčková, U. Kiełczewska, J. Maj, J. W. Morzycki, L. Siergiejczyk, V. Bazgier, K. Berka, L. Rárová, A. Wojtkielewicz. Synthesis of novel galeterone derivatives and evaluation of their in vitro activity against prostate cancer cell lines, Eur. J. Med. Chem. 179 (2019) 483-492. IF 4.833
 3. D. Czajkowska-Szczykowska, J. Maj , Badania izoprenoidów sa nadal en vogue, Wiadomości Chemiczne 72 (2018), 951-954.
 4. I. Jastrzebska, T. Pawlak, R. Arcos-Ramos, E. Florez-Lopez, N. Farfán, D. Czajkowska-Szczykowska, J. Maj, R. Santillan, J. W. Morzycki, and M. J. Potrzebowski, Synthesis, Structure, and Local Molecular Dynamics for Crystalline Rotors Based on Hecogenin/Botogenin Steroidal Frameworks, Crystal Growth & Design16, 5698–5709 (2016). IF 4.891
 5. D. Czajkowska-Szczykowska, A. Aguilar-Granda, J. Maj, A. Z. Wilczewska, S. Witkowski, R. Santillan, M. A. Garcia-Garibay, J. W. Morzycki, and B. Rodríguez-Molina, Solid state characterization of bridged steroidal molecular rotors: effect of the rotator fluorination on their crystallization, Crystal Growth & Design16, 1599-1605 (2016). IF 4.891
 6. J. Maj, J. W. Morzycki, L. Rárová, G. Wasilewski, T. Sawczuk, A. Wojtkielewicz, Metathesis approach to natural and synthetic retinoids, Chem. Listy108, s121 (2014). IF 0.453
 7. J. Maj, J. W. Morzycki, L. Rárová, G. Wasilewski, A. Wojtkielewicz, A cross metathesis approach to the synthesis of new etretinate type retinoids, ethyl retinoate and its 9Z-isomer, Tetrahedron Lett.53, 5430-5433 (2012). IF 2.683
 8. A. Wojtkielewicz, J. Maj, A. Dzieszkowska, J. W. Morzycki, Cross metathesis approach to retinoids and other b-apocarotenoids, Tetrahedron67, 6868-6875 (2011). IF 3.011
 9. J. Maj, J. W. Morzycki, L. Rárová, J. Oklešťková, M. Strnad, A. Wojtkielewicz, Synthesis and biological activity of 22-deoxo-23-oxa analogues of saponin OSW-1, J. Med. Chem. 54, 3298-3305 (2011). IF 4.802
 10. A. Wojtkielewicz, J. Maj, L. Szczepaniak, J. W. Morzycki, Oxidation of steroidal diols and triols with air/NaH, Monatsh. Chem. 142, 59-65 (2011). IF 1.312
 11. M. Knaś, S. D. Szajda, J. Snarska, B. Zalewska-Szajda,  P. Wałejko, M. Borzym-Kluczyk, K. Knaś-Karaszewska, A. Kepka, S. Chojnowska, N. Waszkiewicz, M. Zimnoch, J. Maj, A. Hryniewicka, D. Dudzik, S. Witkowski, K. Zwierz, Colon cancer releases a-tocopherol from its O-glycosides better than normal colon tissue, Hepato-gastroenterology56, 339­-342 (2009). IF 0.669
 12. A. Wojtkielewicz, J. Maj, J. W. Morzycki, Cross metathesis of b-carotene with electron-deficient dienes. A direct route to retinoids, Tetrahedron Lett. 50, 4734-4737 (2009). IF 2.509
 13. A. Z. Wilczewska, M. Ulman, Z. Chilmończyk, J. Maj, T. Koprowicz, M. Tomczyk, M. Tomczykowa, Comparison of volatile constituents of Acorus calamus and Asarum europaeum obtained by different techniques, Journal of Essential Oil Research20, 390-395 (2008). IF 0.545
 14. J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, J. Maj, Sposób otrzymywania estrów kwasów retinowego, b-13-apokarotenowego i b-12’-apokarotenowego z b-karotenu, Zgłoszenie patentowe nr P 385225 z dnia 2008.05.19.
 15. I. Jermacz, J. Maj, J. W. Morzycki, A. Wojtkielewicz, GC-MS analysis of b-carotene ethenolysis products and their synthesis as potentially active witamin A analogues, Toxicology Mechanisms and Methods18, 469-471 (2008).   IF 0.411
 16. M. Knaś, P. Wałejko, J. Maj, A. Hryniewicka, S. Witkowski, M. Borzym-Kluczyk, D. Dudzik, K. Zwierz, Decomposition of a-tocopheryl glycosides in rat tissues, Toxicology Mechanisms and Methods18, 491-496 (2008).   IF 0.411
 17. A. Wojtkielewicz, M. Długosz, J. Maj, J. W. Morzycki, M. Nowakowski, J. Renkiewicz, M. Strnad, J. Swaczynova, A. Z. Wilczewska, J. Wójcik, New analogues of a potent cytotoxic saponin OSW-1, J. Med. Chem.50, 3667-3673 (2007). IF 5.115
 18. M. Knaś, P. Wałejko, J. Maj, A. Hryniewicka, S. Witkowski, S. Szajda, D. Dudzik, K. Zwierz, α-Tocopheryl glycosides decomposition in the rat liver tissue supernatant, E&C Hepatology, 2(3), 51-53 (2006).
 19. S. Witkowski, P. Wałejko, M. Knaś, J. Maj, D. Dudzik, J. Marciniak, A. Z. Wilczewska, K. Zwierz, The cleavage of vitamin E galactoside in the rat tissue homogenates, Il Farmaco 59, 669-671 (2004).
 20. W. Morzycki, I. Wawer, A. Gryszkiewicz, J. Maj, L. Siergiejczyk, A. Zaworska, 13C-NMR study of 4-azasteroids in solution and solid state, Steroids67, 621-626 (2002). IF 1.831
 21. W. Morzycki, J. Maj, A. Nikitiuk, G. Kwolek, B. Malinowska, Three new derivatives of 3-amino-1,2-propanediol; their spectral properties and biological evaluation, Acta Poloniae Pharmaceutica58, 249-256 (2001).
 22. Z. Łotowski, J. Maj, J. W. Morzycki, 3-Bromomethylcholest-2-ene and its reactions, Chem. Papers55, 118-120 (2001). IF 0.154
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona