logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:
  • godziny konsultacji:
  • E-mail:j.malejko@uwb.edu.pl
  • Phone:85-738-8098
  • room:2025
  • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 10:00 - 11:30

 

Dodatkowe funkcje:

Członek Zespołu ds. Promocji Instytutu Chemii

 

Zainteresowania naukowe:​

Przygotowanie próbek do analizy (metody ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem biosorbentów do wydzielania i wzbogacania śladów metali z próbek środowiskowych).

Oznaczanie metali w próbkach żywności, środowiskowych i biologicznych metodami chemiluminescencyjnymi (CL), atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) oraz spektrometrii mas plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP MS).

Techniki HPLC-ICP MS oraz single particle ICP MS w badaniu specjacji metali (jonów i nanocząstek, m.in. srebra, złota, tytanu).

Oznaczanie sumy polifenoli w próbkach żywności i ekstraktach roślinnych metodami chemiluminescencyjnymi i spektrofotometrycznymi oraz indywidualnych związków polifenolowych metodami wysokosprawnej i ultrasprawnej chromatografii cieczowej (HPLC, UPLC).

 

Oferty współpracy:

Oznaczanie metali metodami AAS, ICP MS oraz CL.

Charakterystyka nanocząstek metali metodą single particle ICP MS.

Oznaczanie związków organicznych metodami HPLC-DAD oraz UPLC-DAD.

Analiza próbek środowiskowych, biologicznych i żywności.

Publications

Ż. Arciszewska, S. Gama, B. Leśniewska, J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, E. Zambrzycka-Szelewa, B. Godlewska-Żyłkiewicz, The translocation pathways of rare earth elements from the environment to the food chain and their impact on human health, Process Safety and Environmental Protection, 2022, https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.09.056

U. Klekotka, D. Rogacz, I. Szymanek, J. Malejko, P. Rychter, B. Kalska-Szostko, Ecotoxicological assessment of magnetite and magnetite/Ag nanoparticles on terrestrial and aquatic biota from different trophic levels, Chemosphere 308 (2022) 136207.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, Biosorption: An Efficient Tool for the Separation, Preconcentration, and Speciation Analysis of Trace Metals in Biological and Environmental Samples, In: Buszewski B., Baranowska I. (eds), Handbook of Bioanalytics, Springer, 2022, pp. 1011-1032.

J. Gruszka, J. Malejko, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Method development for speciation analysis of silver nanoparticles and silver ions in green algae and surface waters at environmentally relevant concentrations using single particle ICP-MS, J. Anal. At. Spectrom., 2022,37, 1208-1222.

J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, T. Vanek, P. Landa, J. Nath, I. Dror, B. Berkowitz, Uptake, translocation, weathering and speciation of gold nanoparticles in potato, radish, carrot and lettuce crops, Journal of Hazardous Materials 418 (2021) 126219.

Malejko J, Deoniziak K, Tomczuk M, Długokencka J and Godlewska-Żyłkiewicz B (2020) Puparial Cases as Toxicological Indicators: Bioaccumulation of Cadmium and Thallium in the Forensically Important Blowfly Lucilia sericata. Front. Chem. 8:586067. doi: 10.3389/fchem.2020.586067.

B. GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ, J. MALEJKO, Wykorzystanie procesu biosorpcji do wydzielania metali śladowych z próbek biologicznych i środowiskowych, w: Bioanalityka w nauce i życiu, Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe, Tom 2, Redakcja naukowa: Irena Baranowska, Bogusław Buszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, str. 729-745.

J. Malejko, N. Szymańska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Studies on the uptake and transformation of gold(III) and gold nanoparticles in a water–green algae environment using mass spectrometry techniques, J. Anal. At. Spectrom., 2019, 34, 1485–1496.

J. Gruszka, J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Nanocząstki tlenku tytanu(IV) – zastosowanie w produktach użytkowych, badania właściwości i oznaczanie techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracującą w trybie pojedynczej cząstki, Wiadomości Chemiczne, 2019, 73, 5-6, 367-400

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Topczewska, A. Kojło, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A comparison study of chemiluminescence systems for the flow injection determination of silver nanoparticles, Microchemical Journal 144 (2019) 221–228.

G. Świderski, M. Kalinowska, A. Z. Wilczewska, J. Malejko, W. Lewandowski, Lanthanide complexes with pyridinecarboxylic acids – Spectroscopic and thermal studies, Polyhedron 150 (2018) 97–109.

J. Malejko, N. Świerżewska, A. Bajguz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Method development for speciation analysis of nanoparticle and ionic forms of gold in biological samples by high performance liquid chromatography hyphenated to inductively coupled plasma mass spectrometry, Spectrochimica Acta Part B 142 (2018) 1–7.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, P. Twarowska, M. Timoszuk, J. Nazaruk, Postcolumn determination of polyphenolic antioxidants in Cirsium vulgare (Savi) Ten. extracts, J Sep Sci. 2017; 40:3830–3838.

J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Szabuńko, J. Nazaruk, Ultra-high performance liquid chromatography with photodiode array and chemiluminescence detection for the determination of polyphenolic antioxidants in Erigeron acris L. extracts, Phytochem. Anal. 27 (2016) 277-283.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, A. Pawlukiewicz, A. Kojło, A Novel Multicommuted Flow Method with Nanocolloidal Manganese(IV)-Based Chemiluminescence Detection for the Determination of the Total Polyphenol Index, Food Anal. Methods 9 (2016) 991-1001.

G. Swiderski, M. Kalinowska, J. Malejko, W. Lewandowski, Spectroscopic (IR, Raman, UV and fluorescence) study on lanthanide complexes of picolinic acid, Vibrational Spectroscopy 87 (2016) 81-87.

J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Nanosrebro – zastosowanie, migracja i metody oznaczania, Wiadomości Chemiczne 69 (2015) 847-867.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, Appraisal of biosorption for recovery, separation and determination of platinum, palladium and rhodium in environmental samples, rozdział w monografii: Platinum Metals in the Environment, F. Zereini and C.L.S. Wiseman (eds.), Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-3-662-44559-4_3, Wydawnictwo Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, M. Święczkowska, A. Kowalewska, A study on the selection of chemiluminescence system for the determination of the total polyphenol index of plant-derived foods using flow injection analysis, Food Chemistry 176 (2015) 175-183.

E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Malejko, M. Mozolewska, E. Wołyniec, J. Nazaruk, Determination of polyphenolic compounds in Cirsium palustre (L.) extracts by high performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta 133 (2015) 38-44.

J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, J. Nazaruk, J. Siniło, A. Kojło, Determination of the total polyphenolic content in Cirsium palustre (L.) leaves extracts with manganese(IV) chemiluminescence detection, Food Chemistry 152 (2014) 155-161.

J. Malejko, Nowe przepływowe metody oznaczania platynowców, wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji, Analityka 2 (2013) 23-27.

J. Malejko, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, A. Kojło, Chemiluminescencyjna reakcja utleniania luminolu w obecności jonów metali i jej analityczne wykorzystanie, rozdział w książce: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania. Tom 3, P. Kościelniak i M. Trojanowicz (red.), str. 118-140, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, B. Leśniewska, J. Malejko, S. Sawicka, E. Zambrzycka – autorzy 14 rozdziałów w: Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania - monografia pod red. B. Godlewskiej-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012.

J. Malejko, M. Szygałowicz, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, Sorption of platinum on immobilized microorganisms for its on-line preconcentration and chemiluminescent determination in water samples, Microchim. Acta 176 (2012) 429-435.

J. Malejko, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, A novel flow-injection method for the determination of Pt(IV) in environmental samples based on chemiluminescence reaction of lucigenin and biosorption, Talanta 81 (2010) 1719-1724.

Godlewska-Żyłkiewicz B., Malejko J., Leśniewska B., Kojło A., Assessment of immobilized yeast for the separation and determination of platinum in environmental samples by flow-injection chemiluminescencje and electrothermal atomic absorption spectrometry, Microchim. Acta 163 (2008) 327-334.

B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, A. Kojło, Separation of matrix by means of biosorption for flow-injection chemiluminescent determination of trace amounts of Pt(IV) in natural waters, Microchemical Journal 85 (2007) 314-320.

Malejko J., Milewska R., Leśniewska B., Godlewska-Żyłkiewicz B., Kojło A.,  On the effect of hydrogen peroxide on the flow-injection chemiluminescent determination of platinum, Anal. Lett. 40 (2007) 961-973.

Malejko J., Leśniewska B., Godlewska-Żyłkiewicz B., Czy metale szlachetne są szlachetne, czyli o biodostępności platyny i palladu, Wiad. Chem. 61 (2007) 387-416.

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona