logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Konferencja Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność 2020

Wydział Chemii
  • E-mail:
  • Phone:
  • godziny konsultacji:

 

    

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną edycję Konferencji. Jednocześnie informujemy, że zamierzamy wznowić ją w 2021 roku.

 

dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowym w skali kraju przedsięwzięciu jakim jest II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”. Wiodącym tematem wydarzenia jest „Sprawny samorząd – Czyste powietrze”. Połączenie „ochrony powietrza” z problematyką funkcjonowania samorządów jest w tym przypadku formą podkreślenia ich wzajemnych, funkcjonalnych relacji. Druga edycja konferencji odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca 2020roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, który jest zlokalizowany na terenie Kampusu UwB (ul. Ciołkowskiego 1K).

Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” są Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Podstawowym celem tegorocznej konferencji „Sprawny samorząd – Czyste powietrze” jest wzmocnienie współpracy różnych instytucji i organizacji w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Proponowana tematyka konferencji jest ściśle związana z rosnącymi zadaniami samorządów, które stają się głównym odpowiedzialnym za realizację programów i działań, w tym za powodzenie programu „Czyste powietrze”.

Konferencja jest propozycją zaangażowania samorządów do współpracy z nauką i z firmami technologicznymi, które produkują urządzenia służące poprawie jakości powietrza. Przyczynkiem do planowanych debat jest także możliwość zaprezentowania uczestnikom konferencji dokumentów określających kierunki i zadania dotyczące ochrony powietrza, w tym: Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza, Wojewódzkich Programów Ochrony Środowiska, Gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programów Ograniczania Niskiej Emisji. Ze względu na rangę i strategiczne zapisy przedmiotem obrad będą również dokumenty COP 24 – Katowice 2018 i COP 25 – Madryt 2019.

Podczas konferencji „Sprawny samorząd – Czyste Powietrze” zaprezentowane zostaną wyniki badań stanu powietrza w kraju i w województwie podlaskim. Obszar dyskusji wzbogacą prezentacje dobrych praktyk: stosowanych przez samorządy rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i promocyjnych. Zaplanowane zostały prezentacje dotyczące zjawiska ubóstwa energetycznego, problemów budowania świadomości społeczności lokalnej, wzorców konsultacji społecznych, zagadnień dot. termomodernizacji i wymiany kotłów oraz nowych technologii w sektorze grzewczym i ciepłowniczym. Ważnym obszarem debat będą także zagadnienia dotyczące zdrowia człowieka. W założeniu organizatorów wykłady, prezentacje i debaty mają inspirować doskonalenie samorządów lokalnych oraz zachęcić do działań wspólnych: międzysektorowych i międzygminnych.

Konferencja planowana jest na pond 200 uczestników, w tym: samorządowców, naukowców, ekspertów, leśników, przedsiębiorców, projektantów nowych technologii. Liczymy na wystąpienia przedstawicieli Instytucji Centralnych. Program pierwszego dnia tegorocznej konferencji obejmuje realizację 3 sesji tematycznych
Sesja I. Zanieczyszczenia powietrza a jakość środowiska i zdrowia człowieka (w tym panel ekspertów).
Sesja II. Rozwiązania prawne i organizacyjne w ochronie powietrza (w tym panel ekspertów).
Sesja III. Wsparcie finansowe dla samorządów. przedsiębiorstw i mieszkańców.

Szczególnym celem czerwcowej konferencji jest wzmocnienie odpowiedzialności wszystkich, którym bliskim jest zrównoważony rozwój i ochrona bioróżnorodności. Jako organizatorzy tego ważnego wydarzenia uznajemy, że wzmocnienie kompetencji dotyczących ochrony może być decydującym czynnikiem tworzenia, tak bardzo potrzebnych inicjatyw samorządowych. Jesteśmy przekonani, że II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” będzie dobrą płaszczyzną łączenia potencjałów samorządów i jednostek naukowych.

W drugim dniu konferencji – 9 czerwca 2020 - odbędzie się Forum Młodych oraz prezentacje finałowe Konkursu pt. „Jak chronić Nasz Świat? Do udziału w Forum Młodych organizatorzy zapraszają 150 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy będą mogli zaprezentować w formie działań performatywnych (teatr, wywiad, film, fotografia, malarstwo) swoje przemyślenia dotyczące odpowiedzialności współczesnego człowieka za Nasza Planetę. Inspiracją do przemyśleń uczniów będzie  Karta Ziemi – deklaracja podstawowych zasad i wartości etycznych, postrzeganych przez twórców jako przydatne w budowaniu zrównoważonego świata. Podczas Forum Młodych poza przygotowanymi prezentacjami młodzieży odbędą się debaty uczniów z ekspertami na temat zrównoważonego rozwoju i problemów związanych ze zmianami klimatu.

Jesteśmy przekonani, że II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” stanie się płaszczyzną wymiany informacji o stanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza oraz polem dialogu o kierunkach i metodach wspólnych działań samorządów i jednostek naukowych.

Radę Programową konferencji w kontaktach merytorycznych i organizacyjnych reprezentuje dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB – Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,  e-mail: konf_srod@uwb.edu.pl,  tel. 85 738 80 37.

II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność"

     


 

   

 

KONKURS

     

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona