logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

Wydział Chemii

    Białystok, 24-26 września 2018 roku

    Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN wraz z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w KONWERSATORIUM SPEKTROMETRII ATOMOWEJ obejmującym XV Konwersatorium Absorpcji Atomowej, X Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz II Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

    Konwersatorium po raz pierwszy odbędzie się w nowoczesnym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań analityków zajmujących się metodami absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, które wcześniej odbywały się w Ustroniu/ k. Wisły. Tematyka konferencji obejmuje również zagadnienia dotyczące metod przygotowania próbek do analizy, interferencji występujących podczas oznaczeń, nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej oraz zapewnienia jakości wyników analitycznych. W ramach konferencji odbędzie się specjalna sesja naukowa, na której wybitni naukowcy z dziedziny analizy spektralnej zastaną uhonorowani Nagrodą im. Jerzego Fijałkowskiego.

    Konwersatorium skierowane jest do pracowników uczelni wyższych, instytutów naukowych i laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych wykorzystujących techniki spektrometrii atomowej oraz przedstawicieli firm produkujących aparaturę badawczą.

    Uczestnicy konwersatorium otrzymują certyfikat.

    Kontakt:

    prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, e-mail: bgodlew@uwb.edu.pl , tel. 85 7388257

    dr Barbara Leśniewska, e-mail: blesniew@uwb.edu.pl , tel. 85 7388093

    MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

    Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

    PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
    Cooperationikona